Sverige vil avslutte eksporten av flygeaske til Norge

En rapport fra Energimyndigheten i Sverige inneholder følgende:

«Flygaska från avfallsförbränning innehåller dioxiner, kvicksilver och andra tungmetaller och utgör en fara för människa och miljö. Av den mängd som idag genereras vid svenska förbränningsanläggningar exporteras en del för att fylla igen kalkbrottet vid Langøya i Norge, övrig del deponeras i Sverige. Det finns en   önskan från många håll om en mer hållbar hantering av flygaskan.»

«Sverige bör avsluta exporten av flygaska till Norge och utvärdera alla alternativa sätt att omhänderta och behandla flygaska från avfallsförbränning på ett mer hållbart sätt.»

I rapporten anbefales  «ArcFume»-prosessen for bruk i Sverige. Denne prosessen er noe dyrere enn nåværende deponering i Norge. «Kostnadsbilden är konkurrenskraftig jämfört med dagens alternativ att deponera flygaska, i synnerhet om man väger in miljömässiga egenskaper». Deponering på Raudsand er ikke et tema.

«Om en ikke tar hensyn til det økonomiske aspektet viser historien at man ofte gir avkall på miljøaspektet» er en påstand i rapporten.

Dette understreker våre beskrivelser om at deponi på Raudsand er uaktuelt for flygeaske fra Sverige. Det er usannsynlig at Sverige tillater eksport for deponering i nye fjellhaller med en lang frakt og tilhørende miljøutslipp.

 https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/06/30/import-av-flygeaske/


Rapport fra Energimyndigheten i Sverige, side 4:
«Sverige bör avsluta exporten av flygaska till Norge och utvärdera alla alternativa sätt att omhänderta och behandla flygaska från avfallsförbränning på ett mer hållbart sätt. Den nya metoden måste vara säker för människa och miljö, samt ekonomisk för att i praktiken vara rimlig att implementera. Om inte den ekonomiska aspekten kan uppfyllas visar historien att man ofta gör avkall på miljöaspekterna.«

Kilde:

http://resource-sip.se/content/uploads/2017/08/42450-1-slutrapport-metallurgisk-behandling-av-flygaska.pdf

Oversikt over ArcFume-prosessen:arcfume