Sunndal opprettholder innsigelse

Mot én stemme vedtok kommunestyret i Sunndal å opprettholde innsigelsen til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune.

Dermed fulgte kommunestyret i Sunndal avgjørelsen som kommunestyret i Tingvoll tok i forrige uke. Innsigelsen mot planforslaget for et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall samt deponering av bunnaske i Deponi 2 ble vedtatt av kommunene Gjemnes, Sunndal og Tingvoll i juni 2018.

Innsigelsen gjør at Nesset kommune ikke kan godkjenne reguleringsplanen. Dersom mekling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke fører fram, må planen opp til endelig godkjenning i departementet.

Etter at det nå er gjort endringer i planene, har Nesset spurt høringspartene om å trekke innsigelsen, noe Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort. Dette ble også fremmet som et forslag i onsdagens kommunestyremøte i Sunndal av Frp-representant Erling Rød. Rød uttalte at han har tro på fagfolk, men at han forventet én stemme for forslaget.

Det fikk han rett i. Forslaget falt mot kun Røds stemme. I tillegg til at innsigelsen blir opprettholdt, så kommunestyret heller ingen grunn til å gjennomføre mekling i saken.

Papirutgava av Aura Avis – av Christian Grøtte


https://www.auraavis.no/nyhet/sunndalspolitikk/deponiet/sunndal-opprettholder-innsigelse-mot-deponiet/s/5-5-148524

Kjære Nesset – velg dere godt naboskap

«Ville dere hatt store skip med giftig avfall gående inn Langfjorden? Forbi båtene deres når dere sitter med hjulet og drar storsei på Eggja?»

I mange år har jeg hatt gleden av å feriere i Nesset, på hytta til mine svigerforeldre – på Bugge ved vakre Langfjorden. Vi har dratt storsei på Eggja og gjort strandhogg med piknik og bading flere steder langs fjorden. Vi har sett på helleristningene på Bugge, gått turer i nærområdet og i fjellene omkring. Om kvelden har vi hatt gleden av å tilberede dagens fangst utendørs ved hytteveggen, og min svigermors fiskekaker var av de aller beste. Slike opplevelser og minner sitter mange i familien igjen med, etter alle disse årene med turer til Nesset i Romsdalen. Vi har vært, og er, glade i Nesset. Vi har satt pris på den rene og flotte naturen og slektskapet til folket som bor der. Vi har noe felles selv om vi er nordmøringer og dere er romsdalinger. Jeg vet dere er stolte over den dype Langfjorden med sitt rike fiske, med det grønne vannet og de høye fjella som speiler seg i den. Jeg vet dere vil det beste for naturen i Nesset, og jeg vet dere er fornuftige og trivelige folk.

Her på Nordmørssida av Nesset har vi også en fin fjord, en fjord vi fisker i. En fjord vi driver næring i. Her svømmer laksen innover mot Driva i Sunndalen. Her speiler våre snøkledde fjell seg i en stille fjord en vakker vårdag. Vi har også en fjord vi er glad i, en fjord vi er stolte av og som vi ønsker å bevare for framtida. Vi vil også ha en ren fjord å overlevere til våre etterkommere.

Og når jeg ser at Nesset ber Tingvoll, og alle de andre nabokommunene som er imot planene om giftdeponiet på Raudsand, om å trekke sine innsigelser, vil jeg med dette snu saken og be dere om å se til dere selv. Kanskje det er dere som bør snu? Jeg vil med dette innstendig be dere om å ombestemme dere. Jeg vil be dere om å tenke dere om, og om å trekke alle tillatelser, omreguleringer og planer som er blitt vedtatt for at et avfallsdeponi for farlig avfall skal bli vedtatt på dørstokken til naboenes fjord. Raudsand ligger et godt stykke fra deres fjord, men for oss vil dette bety at vi må tåle skip etter skip med farlig avfall komme innover fjorden vår. Avfall som vi ikke  har noen som helst ønske om, eller plikt til å ta imot.

Vi er redde for konsekvensene av avfall som skal ligge i tusener av år. Vi er redde for at det skal skje hendelser og uhell som vi har sett skje langs fjorden vår tidligere, blant annet på Raudsand. Vi er redde for at det vil bli vanskelig å satse på den grønne turismen og de grønne næringene vi tenker oss. Vi er redde for omdømmet vårt.

Men dere burde også være redde for deres omdømme: Vil dere være bekjent av å si ja til store frakteskip med giftig avfall over Hustadvika? Vil dere være bekjent av å si ja til trailer på trailer med farlig avfall gjennom landet vårt, gjennom små og store tettsteder i minst 50 år. (Det vil være snakk om flere titalls trailere daglig.) Vil dere være bekjent av å si ja til noe som vil ødelegge for turismen og markedsføringen av vår rene og uberørte landsdel. Vil dere være bekjent av å si ja til noe som ødelegger for naboene deres?

Og for å snu på flisa. Ville dere hatt store skip med giftig avfall gående inn  Langfjorden? Forbi båtene deres når dere sitter med hjulet og drar storsei på Eggja? Store skip forbi barna som bader på Leira i Eidsvåg? Ville dere hatt et avfallssdeponi på Bugge, med trailerlass på trailerlass kjørende gjennom Eidsvåg hver dag? Det er lett å si ja når alt dette rammer naboen, men jeg ber dere innstendig om å tenke dere om!

Jeg håper så inderlig vel at det finnes noen grønne politikere i Nesset som tar opp denne saken på nytt, og som kan mane til at det gjøres et nytt vedtak i Nesset kommunestyre, slik at denne saken legges død en gang for alle. For å sikre et godt omdømme for Nesset, og ikke minst for alle de gode naboene dere har her på Nordmøre. Jeg vil heller oppfordre til samarbeid på andre områder for å legge til rette for flere arbeidsplasser og sikre økt tilflytting til vår landsdel. Vi bor her sammen, og det skal vi fortsett å gjøre. I våre dager vil man hverandre vel, man ødelegger ikke for hverandre, det er dårlig sportsånd!

Om noen her på Nordmøre eller i Nesset skulle trenge mer informasjon om konsekvensene av planene på Raudsand, så anbefaler jeg en titt på organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» sin grundige konsekvensutredning. Jeg oppfordrer også alle som bryr seg om å gå inn på deres nettside og bli medlem (det er gratis). Jo flere vi står sammen, jo bedre!

Monica Almskår Heggset

Listekandidat Tingvoll Venstre

https://www.driva.no/_incoming/2019/03/29/Kj%C3%A6re-Nesset-velg-dere-godt-naboskap-18760207.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/tingvoll/kjare-nesset-velg-dere-godt-naboskap/o/5-5-148276

Båttrafikk på Hustadvika

Oppdatering til artikkelen Hustadvika er ikke omtalt i konsekvensutredningen for giftdeponiet.

Vi har mottatt flere meldinger og kommentarer med årsaker til at Hustadvika er utelatt i KU (konsekvensutredningen). Det blir påstått at skipene går klar av Hustadvika og ikke kommer inn mot land før ved Grip.

CSL Trimnes (Bilde fra KU)

I KU er det et eksempel på skipet «CSL Trimnes» som kan frakte flygeaske til Raudsand. Dette skipet er ofte på besøk hos Hustadmarmor i Elnesvågen. I den forbindelse passerer det Hustadvika. Skipet er 150 meter langt og 17309 DWT.

Skipet går leia ved Hustadvika når det passerer. Skipet passerte onsdag 27. mars og torsdag 28 mars 2019 som vist på kartet ifølge marinetraffic.com. Dette er betydelig nærmere enn cruisebåten Viking Sky passerte og samme kurs som Captain Hagland hadde når båten fikk en bølge som slo ut motor og styring.


MS Trimnes passering av Hustadvika 27. mars 2019 Kilde: marinetraffic.com

Vi kan ut ifra dette ikke se grunnlaget for at Hustadvika er utelatt i KU.

Folk på Raudsand er usikre

– Folk på Raudsand og nærliggende områder frykter det fortsatt kan sive ut farlige gasser fra deponi 1. Vi må få klare svar, sier Anders Torvik (Ap).

Det var under forrige ukes kommunestyremøte i Nesset Ap-representant Anders Torvik framsatte en interpellasjon som omhandlet avslutning av deponi 1 på Raudsand. Torvik ba ordfører Rolf Jonas Hurlen sende et brev til Miljødirektoratet der han ber om at de dokumenterer avslutningsprosedyre for deponi 1.

………………………………………….

https://www.driva.no/nyheter/2019/03/28/%E2%80%93-Folk-p%C3%A5-Raudsand-er-usikre-18751425.ece

Økning i ulykker med vogntog

Økning i ulykker vil etter all sannsynlighet bli en realitet når et ukjent antall vogntog vil kjøre farlig avfall til og fra Raudsand. Vogntogene vil passere utfordrende veistrekninger som Dovre, Gråura og veien langs Sunndalsfjorden. Utbygger påstår at avfallet vil komme med båt men det vil gjelde bare deler av avfallet. Og mange av vogntogene vil være utenlandske.

Vind og snø førte til utfordrende kjøreforhold i Gråura onsdag kveld. Politi og bilberging måtte trå til og hjelpe trailere i trøbbel.

Vind og snø fører til utfordrende kjøreforhold i Gråura. Politi og bilberging måtte trå til og hjelpe trailere i trøbbel. Foto: Oppdal bilberging/Tomas Rosset

I 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Hvor mange flere ulykker vil skje som en følge av giftdeponiet på Raudsand?

Utdrag fra leder i Romsdals Budstikke 15. mars 2019 :

«Trafikkulykka der den 22 år gamle Charlie fra Sortland ble truffet av et utenlandsk vogntog som fikk sleng på hengeren på euro­paveg 8, har gjort sterkt inntrykk etter at historien ble kjent i riksmediene. 22-åringen ligger i koma, og vil ifølge familien, aldri våkne igjen. Det finnes dessverre mange skjebner som Charlies, som følge av kollisjon med et vogntog. En oversikt fra Gjensidige Forsikring viser at i 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Det er sjok­kerende tall. I åtte av 10 tilfeller hadde sjåføren på et utenlandsk vogntog skylda for kollisjonen.»

«Det er en kjensgjerning at mange sjåfø­rer har elendige lønns- og arbeidsvilkår, og opplever press for å kjøre lengst mulig med slitt materiell og dermed spare kost­nader. Ulykkesrisikoen knyttes likevel i hovedsak til dekk og utstyr som ikke er tilpasset kjøring på norske vinterveger .»

I fjor kolliderte nærmere 1.000 utenlandske vogntog med biler på norske veger.
Foto: SCANPIX / Romsdals Budstikke

I februar i 2012 var det snøkaos i Gråura da 80 vogntog stod fast på strekningen Lønset-Gjøra.

I mars 2017 meldte politiet i Sør-Trøndelag at Riksveg 70 er sperret av et vogntog som står fast rett etter fylkesgrensa på Oppdalssiden.

https://opp.no/2017/03/nyheter/vogntog-i-trobbel/

Les mer: Johan Oppen, forsker I i logistikk – PhD – Møreforsking: Enorme mengder farlig avfall vil bli transportert langs veg

Hustadvika er ikke omtalt i konsekvensutredningen for giftdeponiet

Hustadvika er et av de mest farefulle og omtalte farvann langs norskekysten. Havstrekningen er utsatt og mange båter har problemer i området og stadige ulykker forekommer. I konsekvensutredningen er transport over Hustadvika utelatt!

Advarsel på sjøkart for Hustadvika

I forbindelse med utredningen for det planlagte giftdeponiet på Raudsand i nye Molde kommune har vi sett på ROS (Risiko og sårbarhetsvurdering) som er en del av KU (konsekvensutredning). I ROS-analysen utarbeidet av Norconsult er transport over Hustadvika utelatt. Området fra Oslo-fjorden til Stadt er omtalt og videre fra Grip til Raudsand. Området fra Stadt til Grip er behendig utelatt. Hustadvika er av Den Norske Los beskrevet som «et av de mest farefulle og omtalte farvann langs norskekysten».  Å utelate denne farlige havstrekningen fra en risikoanalyse er utrolig.

Utdrag fra «Den Norske Los»

Cruiseskipet Viking Sky med 1373 personer om bord fikk motorproblemer på Hustadvika lørdag 23. mars 2019. Skipet var kun 100 meter fra å gå på grunn etter at de mistet all motorkraft i en lengre periode. Hadde skipet grunnstøtt kunne en enorm katastrofe inntruffet.

Passeringen til Viking Sky. Kilde Marinetraffic.com

Samtidig med hendelsen med Viking Sky passerte skipet Hagland Captain og fikk problemer etter at en brottsjø slo inn over skipet. Båten fikk motorstopp og lasten forskjøv seg før de fikk ut anker. Dette skipet var også nær grunnstøting. Mannskapet hoppet i havet før de vart reddet opp av helikopter.

Posisjonene til Hagland Captain. Kilde marinetraffic.com

Båten Alsea Bay passerte Hustadvika samme dag på tur til Sunndalsøra. Båten opphold seg noen nautiske mil lenger ut. Hvorfor de ventet er ukjent men det hadde ikke noen sammenheng med ulykkene.   

Kursen til Alsea Bay. Kilde marinetraffic.com

Risiko- og sårbarhetsanalysen: Sjøtransport i Tingvollfjorden og langs norskekysten er fullt ut forsvarlig. Sannsynlighetskategorien er «Lite sannsynlig» og betyr at «hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang hvert 1000 år».

Hvordan risiko- og sårbarhetsanalysen kan komme fram til dette er uforståelig sett i forhold til antall hendelser.

Tidligere artikler:

72 grunnstøtinger langs kysten: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/02/03/72-grunnstotinger-langs-norskekysten/

Lastebåt grunnstøtte: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/12/26/lastebat-grunnstotte/

Bulkbåt på 74 meter grunnstøtte ved Hustadvika: https://www.smp.no/nyheter/2018/01/24/Bulkb%C3%A5t-p%C3%A5-74-meter-grunnst%C3%B8tte-ved-Hustadvika-15957706.ece

Sola TS og Helge Ingstad kollisjon: https://www.nrk.no/hordaland/xl/dette-er-_sola-ts_-og-_helge-ingstad_-kollisjonen-1.14289883

Tråler fikk motorstopp på Hutadvika: https://www.tk.no/nyheter/ulykke/bat/traler-fikk-motorstopp-pa-hustadvika-og-sendte-ut-mayday-signal/s/5-51-228367

https://www.nrk.no/mr/–det-var-dramatisk-og-gikk-lynfort-1.6505474

Foto forside: Steinar Melby / ksu.no

Fylkesutvalet opprettheld motsegn

Fylkesutvalet opprettheld motsegn mot reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

Tove-Lise Torve fremma forslag om å oppretthalda motsegna.

Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Per Vidar Kjølmoen (Ap), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V), Jan Ove Tryggestad (Sp), Mette Belden (Uavh.), Arild Iversen (KFR) og Frank Sve (FRP) følgjande forslag:

«Fylkesutvalet opprettheld motsegn mot reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune med heimel i miljømåla regional
vassforvaltingsforvaltingsplan.

Fylkesutvalet ser ikkje at det er utgreia og godtgjort korleis utsleppa skal reduserast, og dei ekstra utsleppa vil komme i konflikt med miljømåla som er sett.

Fylkesutvalet understrekar som i vår tidlegare fråsegn at anlegget kan føre til vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.»

Forslaget vart vedtatt mot Høyre sine stemmer.

Trekker ikke innsigelse, vil heller ikke mekle i deponi-striden på Raudsand

Politikerne i Tingvoll vedtok torsdag enstemmig å opprettholde innsigelsen mot reguleringsplana for Bergmesteren Raudsand AS. De ser heller ingen grunn til å gjennomføre mekling i saken.

………………………………….

– Meklingskompromiss er utenkelig

Rådmann Odd-Arild Bugge sa i en kort redegjørelse at det pågår mange ulike prosesser knyttet til Raudsand og at disse kan virke forvirrende og uoversiktlige.

– At enkelte innsigelser er trukket, kan gi inntrykk av at alt er ok, men det er det slett ikke, sa han. Her er det fortsatt mange fundamentale spørsmål som ikke er besvart, og et kompromiss gjennom mekling framsto som utenkelig for Bugge.

Per Magne Waagen (H) var førstemann til å gi rådmannen støtte. Det samme gjorde Anders Saltbones (KrF) som roste kommunens sterke engasjement i saken.

– Vi i Fremskrittspartiet støtter også rådmannens innstilling. Samtidig oppfordrer vi de enkelte partier i kommunestyret om å jobbe opp mot sine respektive sentrale politikere. Dette fordi vi ikke er trygge på hvordan de vil opptre på nasjonalt nivå i denne saken, sa Stig Fjeldset (FrP) før saken ble banket igjennom.

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/sunndal/trekker-ikke-innsigelse-vil-heller-ikke-mekle-i-deponi-striden-pa-raudsand/s/5-51-616509

Ingenting som tilsier at vi skal trekke innsigelsen

Et enstemmig kommunestyre opprettholdt Tingvolls innsigelse mot deponiplanene på Raudsand.


I fjor sommer vedtok Tingvoll å levere innsigelse mot Bergmesteren Raudsands planer for et deponi for farlig, uorganisk avfall på Raudsand i Nesset.

Nesset kommune kan ikke gjøre endelig planvedtak så lenge det er innsigelser til planforslaget.

……………………………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvollpolitikk/deponiet/ingenting-som-tilsier-at-vi-skal-trekke-innsigelsen/s/5-5-147395

Fortsatt ikke grunn for å si ja til deponi

Vi mener det er sterkt beklagelig at opprydding i deponi 2 blir blanda sammen med et stort dagdeponi i nytt terreng og med deponi for uorganisk farlig avfall.

Nesset kommune ber nå nabokommuner, Fylkesmann og fylkeskommunen om å vurdere å trekke sine innsigelser mot Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS. Nesset kommune kan ikke gjøre endelig vedtak så lenge det er innsigelser til forslaget. I så fall må det gjennomføres mekling hos Fylkesmannen, og hvis det ikke oppnås enighet da heller, går saka til departementet med Fylkesmannens tilråding.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (mekleren mellom kommunene) har for sin del trukket sin innsigelse.

Endringene som er gjort fra Nesset kommune siden forrige behandling er stort sett endringer i hensynssoner på kartet når det gjelder skred, brann, flom og eksplosjonsfare. Dette endrer etter vårt syn ikke på noen av de grunnleggende innvendingene mot reguleringsplanen og etableringen.

Blant mange grunner til å reise innsigelse, er for eksempel at det er en grunnleggende konflikt mellom kommunedelplanen for sjøområdene i Sunndals/Tingvollfjorden og reguleringsplanen. Det blir en økt risiko for båttransport med mulige farlige stoffer og med risiko for uhell som kan føre til økt forurensning av fjorden. Det er risiko for framtidig utlekking fra deponiene. Det er ikke godtgjort at etablering av den store sjøfyllinga kan lykkes og at det ikke vil føre til oppvirvling av sterkt forurenset materiale og giftige stoffer.

Vi mener det er sterkt beklagelig at opprydding i deponi 2 blir blanda sammen med et stort dagdeponi i nytt terreng og med deponi for uorganisk farlig avfall. Opprydding av tidligere forurensning må bli gjort først og uavhengig av de andre deponiene.

En annen innvending fra vår side er mangelfull utredning av hele avfallsdeponiets utbredelse, at en bygger på noen få borehull på et avgrensa område, og at borehullene ikke går dypt nok til å vurdere egnetheten til fjellet. Naturmangfoldet i Tingvollfjorden er ikke godt nok utreda. Det er fortsatt ikke valgt en behandlingsmetode som er sikker, det er ikke oppgitt hva slags avfall som kommer og hvor det kommer fra.

Helt sikkert er det at forurensningen i en fra før belasta fjord ikke blir bedre av dette, og at miljømåla ikke vil bli nådd. Det er grunner i massevis til å opprettholde innsigelser mot planen.

Giftfritt Nesset

Kristin Sørheim

https://www.driva.no/meninger/2019/03/21/Fortsatt-ikke-grunn-for-%C3%A5-si-ja-til-deponi-18705338.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/deponiet-fortsatt-ikke-grunn-for-a-si-ja/o/5-5-147570

Regjeringen utreder giftavfall

Dagsnytt 18 – 20. mars 2019 diskuterte giftavfall. Statssekretær Atle Hamar, ordfører Robin Martin Kåss og leder i Bellona Frederic Hauge deltok.

Raudsand-alternativet vart ikke nevnt med ett ord men diskusjonen er interessant.

Bellona publiserte samme kveld «Påstander og fakta i deponi-debatten». Et utdrag av rapporten som omhandler Raudsand finnes her: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2019/03/20/bellonas-vurdering-av-raudsand/

Trekke innsigelse?

Nesset kommune spør nabokommunene som protesterer mot Raudsand-planene, om de vil trekke innsigelsen og gå til mekling.

Gjemnes er mellom Nessets nabokommuner som har leverte innsigelse til reguleringsplanen som omfatter plan om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Politisk behandling

I formannskapsmøte neste uke kommer saka opp igjen, etter at Nesset kommune nå ber om svar på om kommunene opprettholder innsigelsen. Nesset kommune ønsker også svar på om det er grunnlag for å gjennomføre mekling med fylkesmannen.

Rådmann i Gjemnes anbefaler i sitt forslag til vedtak å opprettholde innsigelsen, og ser ingen grunn til å gjennomføre mekling med fylkesmannen.

Vurderinger og kommentarer

I brevet fra Nesset har tiltakshaver og rådmann vurdert og svart ut merknadene fra Gjemnes, Tingvoll og Sunndal. Dette gjelder blant annet innvendinger om natur og miljø, næringslivs- og fritidsinteresser, og om konsekvenser omdømme.

………………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/03/20/%E2%80%93-Trekke-innsigelse-18704584.ece

Bellonas vurdering av Raudsand

Bellona: «Det har gått for langt hvordan en stor mengde udokumenterte påstander har fått påvirke debatten om behandling og lagring av industriavfall i Norge. Miljøstiftelsen Bellona har derfor laget en rapport der vi gjennomgår sentrale påstander og fakta, for å rydde i noen argumentasjoner tilknyttet deponidebatten.»

Artikkelen tar utgangspunkt i Bellonas vurdering publisert 20. mars 2019 som omhandler Raudsand

Alternativet Raudsand
Bergmesteren Raudsand (BMR) er forslagsstiller for deponialternativ Raudsand. Raudsand er et tettsted i Nesset kommune i Møre og Romsdal. KU er utført av Angvik Prosjektering og Norconsult.

Gjennom Bergmesteren Raudsand (BMR) sitt forslag til reguleringsplan er det presentert et alternativ for behandling og deponering av uorganisk farlig avfall. Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning har imidlertid svakheter med hensyn til konsept, verifisering av teknologi og kostnader. Dette fremkommer tydelig av høringsuttalelser fra både offentlige instanser og andre aktører. Spesielt vil vi trekke frem følgende:

 1. Mottaks- og produksjonsanlegg er ikke definert
  BMR har ikke valgt prosess og derfor er heller ikke mottaks- og produksjonsanlegget med tilhørende utstyr beskrevet. Dette utgjør en vesentlig mangel. Spesielt vil vi understreke at behandlet avfall må være stabilt, det må ikke være reaktivt eller avgi gasser. For at konseptet til BMR skal kunne vurderes må det dokumenteres behandlingsløsninger som ivaretar kravene.
 2. Fjellet møter ikke avfallsforskriftens krav til tetthet
  Norconsult har gjennom en forenklet betraktning beregnet vannledningsevnen til å være ti ganger høyere enn kravet.
 3. Etablering av prosessområde og kai blir en enorm steindumpingsoperasjon i en sårbar fjord
  Området for prosessanlegg og kai eksisterer ikke og er foreslått etablert ved å fylle steinmasser ut i sjøen. Fjordbunnen er forurenset og steindumpingen kan få store miljøkonsekvenser ved oppvirvling av sedimenter. KU beskriver ingen tiltak for å begrense forurensingen.
 4. Anlegget blir ikke ferdig i tide
  For å overta etter Langøya blir BMR nødt til å gjøre følgende:
  a) Velge, prosjektere nye og sikre behandlingsløsninger (produksjonsanlegg) for en rekke ulike avfallsstrømmer, samt teste egenskapene til avfallet over en lengre periode, ettersom avfallets egenskaper varierer over tid
  b) Utrede og avklare de resterende usikkerhetene, bl.a. tilknyttet geologiske og geotekniske forhold
  c) Søke Miljødirektoratet om utslippstillatelse, DSB om tillatelse etter Storulykkeforskriften, og flere instanser om tillatelse til utfylling av stein i sjø
  d) Sprenge fjellhaller og klargjøre nytt industriområde
  e) Bygge og igangkjøre et nytt anlegg

Alle prosessene kan ikke kjøres parallelt, og dette betyr at anlegget ikke er operativt før om mange år, trolig tidligst i 2025. Deponialternativ Raudsand vil etter all sannsynlighet ikke kunne avløse Langøya i tide.

I tillegg til punktene over er det også andre usikkerheter tilknyttet Raudsand. For eksempel baserer planforslaget seg på at overskuddsmasser fra utsprenging av fjellhaller skal selges på det nordiske markedet, men det er svært usikkert om dette lar seg gjennomføre. Boliden har hatt store utfordringer med å finne et marked for sprengstein fra utsprenging av fjellhaller i Odda.

En opplagt konsekvens ved Raudsand er at ubehandlet farlig avfall vil måtte fraktes over lange avstander, ettersom tyngdepunktet for avfallet er Østlandsområdet og Nord-Europa. Som Bellona har påpekt i vår høringsuttalelse innebærer dette både risiko forbundet med storulykker samt store klimagassutslipp forbundet med transport.

https://bellona.no/nyheter/avfall-og-gjenvinning/2019-03-pastander-og-fakta-i-deponidebatten

Bukken og havresekken

Mepex-partneren Geir Sørensen jobber for avfallsdeponi til Raudsand. Samtidig er han en av forfatterne for rapporten «Framtidig Farlig Avfall» hvor Miljødirektoratet er oppdragsgiver. Rapporten er grunnlag for direktoratets håndtering av farlig avfall. Er det bukken som passer havresekken?


Rapporten «Framtidig Farlig Avfall» er utarbeidet av InErgeo den 7. des 2018. En av forfatterne er Geir Sørensen i Mepex. Oppdragsgiver for rapporten er Miljødirektoratet.

En av lederne og partner i konsulentselskapet Mepex er Geir Sørensen. Han er innleid til Stena Recycling, Bergmesteren Raudsand og Veidekke for å legge til rette for forskjellige deponi og behandling av avfall på Raudsand. Samtidig er han forfatter av en rapport om farlig avfall med Miljødirektoratet som oppdragsgiver. I offentlig saksbehandling er dette brudd på forvaltningsloven, men siden dette er et privat firma er de ikke omfattet av loven. Miljødirektoratets bruk av denne rapporten er en annen diskusjon.

En god beskrivelse på dette er å sette bukken til å passe havresekken. Tillitvekkende er det ikke.

Mepex-partneren er tidligere omtalt her: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/03/12/stena-recycling-og-raudsand/

Veidekke Norge

Sørensen var tidligere ansatt i Veidekke i 2 år. Veidekke er søker og vil stå for utbyggingen. Veidekke eier halvparten av Bergmesteren Raudsand og finansierer rapportene og undersøkelsene og er avhengig av at Miljødirektoratet godkjenner prosjektet. I sum blir dette en interessekonflikt.

Hvor mange hatter finnes det i skapet?

Den omtalte rapporten fra InErgeo til Miljødirektoratet finnes her: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/03/sluttrapport_inergeo.pdf

Underskriftskampanje leveres til Nesset kommune og miljøvernministeren

Av Hanne Iren Dahlen

Tusen takk til alle som har engasjert seg, og fremdeles engasjerer seg, i en av områdets viktigste kampsaker for å beskytte naturen vår, oss selv, og ikke minst kreve at næringsutviklingen som foregår i vår region er trygg og bærekraftig. I fjor ble i alt 1225 underskrifter samlet inn ved denne underskriftskampanjen, som nå leveres til Nesset kommune og Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen.

Jeg oppfordrer alle til å fortsette følge med og engasjere seg! Dette er en av de viktigste miljøsakene du vil få oppleve for nærområdet, med mulige konsekvenser i 1000 års perspektiv! Om vi alle bruker stemmene våre, har vi mulighet til å påvirke resultatet. Det er allerede mange andre lokaliteter som har fått avverget etableringen av ulike gift-deponi, som følge av massive protester. La oss føye oss inn i den rekken.

Hva kan du gjøre? Les deg opp, skriv et innlegg, prat om det i lunsjen, støtt Giftfritt Nesset, start en aksjonsgruppe, bli med i en miljøorganisasjon. Mulighetene er mange- se til ungdommen som tar miljøkampen til nye høyder i disse dager.

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/underskriftskampanje-leveres-til-nesset-kommune-og-miljovernministeren/o/5-5-147269

Elvestuen: Lager plan B for Brevik

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ønsker ekspertenes råd om det er mulig å redusere mengden farlig avfall i Norge. Det kan få betydning for planen om å lagre avfallet i gruvene under Brevik i Telemark.

– Det blir et ekspertutvalg som skal se på fremtidens behandling av farlig avfall i Norge, og hvilke muligheter vi har for å redusere mengden avfall mest mulig, sier Elvestuen til VG.

Saken er krevende for Venstre på grunn av stor lokal motstand i alle tre regjeringspartiene, men spesielt i Venstre.

……………………………………………

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1og3x/elvestuen-lager-plan-b-for-brevik

Jakten på avfallsdeponi har resultert i et giftsirkus

Bjørn Rune Gjelsten står mot Harald Storvik i kampen om å få drive et nasjonalt deponi for uorganisk, giftig avfall. Det ligger enorme fremtidige inntekter i potten, rivaliseringen er giftig og regjeringen er under press.

…………………………………………..

Norge har et problem. Det er giftig. Vi må finne et sted å deponere uorganisk giftig avfall etter 2022, når dagens deponi – Langøya i Oslofjorden – er fullt. Det er ikke bare Norges problem. Vi tar inn avfall fra Sverige og Danmark. Vi har tatt nabolandene i hånden. De tar en type avfall fra oss. Vi tar en annen type fra dem.

En jakt på løsning har skapt et sirkus av de sjeldne. En dragkamp der lokale politikere kjemper med nebb og klør, mens rikspolitikere ber om utsettelse. Samtidig pågår det en hard rivaliseringen mellom de to private aktørene som kan tilby en løsning.

Kanskje hensikten med krigen er fred, men inntil miljøvernminister Ola Elvestuen har tatt en avgjørelse er det opphetet stemning.

……………………………….

https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2019/03/17/195560381/jakten-pa-avfallsdeponi-har-resultert-i-et-giftsirkus

Råder til at Tingvoll verken trekker innsigelsen eller mekler om Raudsand

Nesset kommune ønsker at Tingvoll trekker sin innsigelse vedrørende reguleringsplan fra Bergmesteren Raudsand AS.

Det kommer de ikke til å gjøre, om de følger rådmannens innstilling. Tingvoll kommunestyre får saken på bordet torsdag.

…………………………………………………………….

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvollpolitikk/nordmore/tingvoll-vil-verken-trekke-innsigelse-eller-mekle-om-raudsand/s/5-5-146989

Deponihallene vil dekke et stort område

Størrelsen på området som fjellhallene skal bygges i er forsøkt vist betydelig mindre enn de vil være i virkeligheten. Her vises den riktige størrelsen som finnes godt skjult i konsekvensutredningen.

Dette viser at tunnelområdet strekker seg helt til Langvassdalen og Mørkvatnet. Langvassdalen har avrenning til Angvik i Gjemnes. Mørkvatnet er drikkevannskilde for Eidsvåg og Raudsand. Dette er ikke omhandlet i konsekvensutredningen. Dette er planer som er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet. Nesset kommune unngår problemstillingen med disse planene.