Vil bygge gigantanlegg for farlig avfall

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS i Nesset søker miljøvernmyndighetene om å få opprette et deponi for farlig avfall i fjellhaller som skal skytes ut ved det tidligere gruveområdet på Raudsand.

Bergmesteren Raudsand AS overtok for få år tilbake ansvaret for deponiområdet der det ligger store mengder med såkalte bigbags med avfall etter tidligere tiders industrivirksomhet i bygda. Bergmesteren har i ettertid fått pålegg fra Miljødirektoratet (MDIR) om å avslutte de gamle deponiene. Dette er et arbeid de ifølge daglig leder Harald Storvik er kommet godt i gang med. Samtidig ønsker man å tilrettelegge for ny aktivitet innenfor det gamle gruveområdet med etablering av anlegg for sluttbehandling av farlig avfall.

Veidekke er inne som 50 % eier av Bergmesteren Raudsand AS som i tillegg eies av Harald Storvik og to personer til.

…………………………………

http://www.driva.no/nyheter/2016/03/25/Vil-bygge-gigantanlegg-for-farlig-avfall-12522168.ece

Vil sprenge fjellhaller for å deponere farlig avfall

………………………………………..

– Vil dere kunne ta alt det farlige uorganiske avfallet fra hele Norge?

– Ja. Mye av avfallet Noah tar imot, er import. Vi kan i tillegg ta imot mye av det som vi i dag sender til utlandet. Siden vi skal sprenge, vil vi kunne skreddersy fjellhaller som er tilpasset de ulike typer avfall og på den måten holde ulike avfallstyper adskilt og ivareta krav til arbeidsmiljø og ytre miljø. Det er bare en av fordelene med vårt anlegg, sier Storvik.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

– Hvor mange år vil dere ha lagerkapasitet for?

– Vi kan fortsette å skyte nye haller helt til vi kommer til Molde, sier Storvik og ler.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Storvik håper og tror at også lokalbefolkningen vil ønske deponiet velkommen. Men om det ikke skjer, vil han ikke sette hardt mot hardt.

– Vi kommer ikke til å gjøre dette hvis det er stor motstand i befolkningen. Da lar vi det heller ligge, sier han.

https://www.tu.no/artikler/vil-sprenge-fjellhaller-for-a-deponere-farlig-avfall/345642

Fjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter.Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand.

Elvestuen: – Vi må ikke gjøre samme feil som på Langøya

Leder i Miljø- og energikomiteen, Ola Elvestuen fra Venstre mener Bjørn Rune Gjelsten og hans avfallsselskap, NOAH, har hatt for frie tøyler til å fylle opp anlegget for giftig avfall utenfor Holmestrand.

– Man bør lære av det jeg mener var en feil når man solgte Langøya i sin tid. Man mistet kontrollen over hva anlegget faktisk skulle brukes til. Fra Langøya ble solgt til Gjelsten i 2003, og frem til i dag, har vi fylt opp det som har vært et velfungerende anlegg for å ivareta giftig avfall, med andre forurensede masser. På den måten måtte anlegget stenges lenge før det er var nødvendig.

Avfallsbransjen frykter regjeringen er i ferd med å gi bort en gullgruve til Bjørn Rune Gjelsten og NOAH AS. De vil også ha en del av kaka i Brevik.

– I planen som NOAH nå legger opp til ligger det en stor økning av importen av farlig uorganisk avfall. Bør Staten uten videre gå med på planen?

– Det er jo en ren forretningsidé. Vi har ansvar for å behandle vårt eget giftige avfall. Utover det må Staten og Miljødirektoratet ta en helt selvstendig vurdering om det i det hele tatt er nødvendig å si ja til et så stort deponeringsanlegg, sier Elvestuen.

Må beholde kontrollen

NOAH AS og samarbeidspartner HeidelbergCement kan tjene mellom 10 og 20 milliarder på gruvegangene under Brevik i Telemark, men de trenger statens tillatelse.

Og milliardinntektene er penger konkurrentene også vil ha kloa i. Elvestuen mener Staten må lære av det de gjorde i 2003.

– De må sørge for at de beholder kontrollen, slik at dette er et anlegg som deponerer det vi ønsker at det skal håndtere, og ikke blir en ren forretning hvor man importerer store mengder masser.

– Flere aktører i avfallsbransjen er ikke særlig fornøyd med at en enkelt aktør skal få tilgang til 25 mil med gruveganger. Da vil de også ha tilgang. Kan du forstå det?

– Dette er en spesiell sak. Her er det store verdier i gruveanleggene som selvfølgelig også kan benyttes til andre formål. Det Staten har ansvaret for er å finne et nytt anlegg hvor vi må håndtere giftig avfall. Det må vi kunne finne, og Miljødirektoratet må se på alle alternativer før man tar en endelig beslutning.

https://www.nrk.no/telemark/elvestuen_-_-vi-ma-ikke-gjore-samme-feil-som-pa-langoya-1.12833587