Reox-naboer plages av vond lukt

Støv og utslipp fra gjenvinningsbedriften Reox på Raudsand plager flere som bor i nærheten. – Lukta er ekkel og gjør meg kvalm, sier en mann i Raudsandbukta.

Etter at produksjonen startet opp igjen i januar i anlegget på Raudsand, har det tidvis vært luktplager i området rundt. De som bor i Raudsandbukta har merket det mest, men også andre har kjent lukta. Sist uke var det ille, forteller en av naboene til verket. Verken han eller andre vi snakket med vil stå fram med navn, og begrunner det med at dette er en sak som skaper sterke følelser og tilsvarende reaksjoner i bygda. Bakgrunnen er erfaringene fra tiden da den forrige eieren måtte legge ned driften og mange mistet jobben for rundt fem år siden.

Miljø.

– Mitt ønske er at vi skal få levelige forhold her. Problemene varierer med vindretningen. Kombinasjonen utslipp og vind fra nord/nordøst er verst for oss her i Raudsandbukta, sier mannen, som sier han ikke klarte å være heime da luktplagen var på sitt mest påtrengende. En nabo beskriver lukta som intens, og sier at det ikke kan fortsette slik. – Vi snakker om miljø og forurensing hver eneste dag. Da skal vi kunne bo i eget hjem. Den siste tida har det vært to perioder med mye ubehagelig lukt, sier mannen. Han ber bedriften ta klagene på alvor. – Jeg tåler lukt av og til, men ikke over flere dager sammenhengende. De kan ikke gjøre som de vil, sier mannen.

Tradisjoner.

Raudsand har lange tradisjoner som industrisamfunn, folk har vært gjennom mange og tunge omstillinger. Nå er det 46 arbeidsplasser i Aleris-konsernets to fabrikker Reox på Raudsand og Alumox på Rød. Dette er arbeidsplasser som er svært viktige for kommunen, understreker ordfører Rolf Jonas Hurlen (H). – I tillegg til arbeidsplassene på Reox, genererer fabrikken også mange andre arbeidsplasser. Miljømessig er det store forbedringer siden sist det var drift her. Det er bygd ny hall, med nytt opplegg for avsug og utslipp. Mitt inntrykk er at bedriften tar utslippsproblematikken alvorlig, og at de har tett dialog med SFT, sier Hurlen til Romsdals Budstikke. Han beskriver anlegget som et pilotanlegg, og håper at det skal føre til enda flere arbeidsplasser i kommunen. – Vi ønsker også flere arbeidsplasser i bygda, men ikke for enhver pris. Bedriften må først få orden på rensingen, og ikke starte ordinær produksjon før det er på plass. Det vil være det beste for alle, sier en av naboene.

http://www.rbnett.no/lokal/nesset/article25473.ece