Nesset verdensleder i gjenvinning

Mens man selv jubler over Sunndal, er Nesset i ferd med å oppleve sitt eget aluminiumseventyr. Med gjenvinningsbedrifter i Europatoppen fra før, blir ARN-konsernet i Nesset nå først i verden som gjenvinner alt restavfall fra aluminiumsverkene. Alt neste år kan man nå nær 200 ansatte og halvmilliarden millioner i omsetning. — Veldig hyggelig og interessent. Vi føler at vi gjør noe bra for samfunnet, smiler konserndirektør Gerhard Eide.

ARN-konsernet foretar nå betydelige investeringer i produksjonsbedriftene sine i Nesset. Samtidig er man i ferd med å etablere seg i memmlom-Europa. Samtidig har man laget en gjenvinningskjede det ikke finnes maken til på verdensbasis.

Storinvesteringer

Førsteledd i gjenvinningskjeden er smelteverket Aluvest AS på Rød. Bedriften har vært utvidet flere ganger. Den har nå nær 30 ansatte og omsetter for vel 200 millioner kroner i år. — Vi holder nå på å gjøre oss ferdig med investeringer på 40 millioner kroner i miljøtiltak, lager og prosessovervåking, sier konserndirektør Gerhard Eide. Aluvest smelter dross, som er restavfall fra aluminiumverkene, og gjenvinner rundt 25 000 tonn aluminiumsblokker i år. — Vi gjenvinner nok over halvparten av alt dross i Skandinavia, men vi kjøper inn fra hele Europa, sier Eide. Nå vil man bygge tilsvarende smelteverk i Tsjekkia, som er tenkt produksjonsklart i løpet av neste år. — Vi har fått de nødvendige prinsipp-ja fra tsjekkiske myndigheter og skal nå starte planleggingen. Fabrikken vil få rundt 50 ansatte. Det er transportsmessige årsaker til nyetableringen. Dross er volumøst og dyrt og frakte. I Tsjekkia får vi nærhet til et stort marked, sier prosjektansvarlige Gerhard Eide jr.

Først i verden

Gjenvinning til Aluvest på Rød gir saltkaker som restavfall. Disse blir sendt til Aluscan på Rausand, som er størst av sitt slag i Europa. Der blir saltkakene knust og man gjenvinner rundt 10 000 tonn aluminiumsklumper for salg i år. — I september går vi over fra fem til sju dagers produksjon med Aluscan. Samtidig utvides arbeidsstokken med rundt ti personer. Neste år planlegger vi å investere 30-40 millioner kroner for å utvide lagerkapasiteten. I tillegg kommer et nytt knuseverk til grovt beregnet 50 millioner kroner, sier konserndirektør Eide. Også Aluscan gir restprodukter, i hovedsak aluminiumsoksyd. Til nå har dette blitt brukt som fyllmasse. Nå har ARN investert 60 millioner kroner i den nye gjenvinningsbedriften Alox Nor AS. Den har 22-23 ansatte og er i ferd med å starte prøveproduksjon i 1200 kvm nybygd fabrikk på Raudsand. — Fabrikken er unik i sitt slag i Europa. I Amerika finnes en som lager tilsvarende sluttprodukt fra aluminiumsoksyd, men den driver i mindre skala. Samtidig er vi helt alene om å ha et totalkonsept. Det at vi behandler og gjenvinnere alt restavfallet etter aluminiumsproduksjonen er vi litt stolte over, sier Eide. — Vi har en egenutviklet produksjonsprosess i nyfabrikken. Sluttproduktet brukes først og fremst stålproduksjonen men kan også brukes i sementindustrien, sier Eide.

Hele Europa

Bjørn Sørensen er produksjonssjef ved Alox Nor. — Dette har vi veldig stor tru på. Vi testet utstyret og den totale funsjonaliteten av fabrikken i juli. Nå driver vi justeringer og tilpasninger. Ved månedsskiftet skal vi levere en testproduksjon på 100 tonn til Mo i Rana. Vi skal samle råstoff fra hele Europa. Kan hende titter vi enda lengre ut også. Dette råstoffet ble før kjørt på deponi, sier Sørensen. — Veldig interessant, dette. I tillegg er de generelle markedsutsiktene lyse for våre produkter. Det er veldig hyggelig å drive nå, sier konserndirektør Eide. — Hva betyr Hydro Aluminiums storsatsing på Sunndalsøra for dere? — Det er med store glede vi konstaterer dette. Hydro bidrar nå med rundt 2000 av i alt 50 000 tonn dross i året hos oss. Det er ikke bare mengden som betyr noe. Vi har et nært og godt samarbeid med bedriften. Derfor er det med glede at vi konstaterer at de utvider kapasiteten, sier Eide.

Tjener penger

ARN-konsernet i Nesset tjente gode penger på sin aluminiums-gjenvinning i fjor. Overskuddet ble 20,1 millioner kroner etter at omsetningen økte med 83,84 millioner kroner (+ 55,3 pst) til 225,4 millioner kr i fjor. Kjempeveksten fortsetter. ARN står for Aluminium Recycling Norway A/S — norsk aluminiums-gjenvinning. «Hele ARN sin virksomhet er svært miljørettet og bidrar til betydelig reduksjon av miljøulempene fra aluminiumsverkene i Europa», heter det i siste årsmeldingen. Konserndirektør Gerhard Eide og eks-direktør Kjell Olav Sjøli eier 45,5 prosent av aksjene hver. Direktør i markedsføringsbedriften Totak Metall AS i Oslo, Christian Tolfsby, eier de resterende ni prosentene. Konsernet delte ut fem millioner kroner i aksjeutbytte for driftsåret 1999. Resten av overskuddet ble brukt til å styrke konsernets egenkapital, som nå er på 35,7 millioner kroner.

Sju bedrifter

I vår ble det opprettet konsernadministrasjon med foreløpig fem ansatte i den tidligere bussterminalen i Eidsvåg. Per i dag har konsernet 115 ansatte fordelt på sju bedrifter. Av disse arbeider sju i Italia, en i Tsjekkia, en i Oslo og resten i Nesset. Aluscan Italy driver med kjøp, salg og transportopplegg. Dette er eneste ikke heleiede selskapet idet ARN eier 95 prosent. Total Metall AS og Totak Metall Czech AS står for markedsføring av alle produktene i konsernet. Produksjonsbedriftene Aluvest AS på Rød, Aluscan AS og nyetablerte Alox Nor AS på Raudsand har per dato rundt 100 ansatte, men aktiviteten i Nesset skal utvides. I tillegg er Aluczech SRO under etablering i Tsjekkia, der planen er oppstarting med 50 ansatte neste år. Denne smeltebedriften blir en tilnærmet kopi av Aluvest på Rød.

https://www.rbnett.no/incoming/article92426.ece