Stena recycling med svært alvorlig avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte en inspeksjon i 2016 av Stena recycling AS i Kristiansand. Inspeksjonen ble gjennomført etter melding om spesielle hendelser og tips om ulovlig farlig avfallsaktivitet. Fylkesmannen ville kontrollere om forurensningsloven ble overholdt.

_JJB1260 as Smart Object-1

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fant to avvik:
Avvik 1: Stena recycling AS sin håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
Avvik 2: Stena recycling AS har mangelfull internkontroll.
Et avvik er definert som «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov»
Fylkesmannen ser svært alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i forbindelse med håndteringen av farlig avfall. Det er alvorlig at virksomheten har levert farlig avfall til anlegg som ikke har tillatelse til å ta det imot.
Vi har tidligere omtalt at Stena Recycling på Ausenfjellet fikk varsel om stenging etter lagring av flere typer avfall på uforsvarlig vis:
Disse avvikene viser at selskapet ikke etterlever lover og regler for avfallshåndtering og ved en utbygging på Raudsand vil medføre fare for nye feil.
Kilder:

Ordføreren tar feil, det planlegges ikke et resirkuleringsanlegg

Ordføreren i Nesset kommune uttaler til Romsdals Budstikke 27. desember at «planene for nasjonalt deponi og resirkuleringsanlegg på Raudsand»  vil bli en viktig sak i 2018. At saken blir viktig er vi helt enig i, men at han kommer med uriktige påstander er ikke bra.

Vi er forundret over ordførerens uttalelse om resirkuleringsanlegg. Ordføreren har gjentatte ganger uttalt at konsekvensutredningen er viktig. Utredningen består av 78 dokument og er på tilsammen 2845 sider. Her finnes ikke ordet resirkulering, resirkuleringsanlegg eller lignende som beskrivelse på ny aktivitet på Raudsand.  Derimot finnes ordet deponi 1888 ganger.  Ord som inneholder deponi finner vi hele 3212 ganger.

Ordførerens beskrivelse av anlegget som et resirkuleringsanlegg er feil, ihvertfall når en leser konsekvensutredningen. Det som er riktig er at det planlegges et deponi. Deponiet som planlegges er ikke bare et nasjonalt, men også et internasjonalt deponi.

Ordførerens uttalelser om at dette er «viktige miljøarbeidsplasser» og at han nevner at dette skal være et resirkuleringsanlegg er misvisende og feil. Et gigantisk deponi med svært lang frakt til et område med utslipp fra eksisterende og tidligere industri er langt fra miljøarbeidsplasser.

KAMP FOR ARBEIDSPLASSER: Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen.            (Foto: Vidar Myklebust)
Ordfører i Nesset kommune

http://www.rbnett.no/pluss/2017/12/27/Disse-sakene-tror-ordf%C3%B8rerne-vil-prege-2018-15814381.ece