Tre kasser med radioaktive kilder ble i sommer oppdaget ved de nedlagte gruvene i Raudsand i Møre og Romsdal ved anlegget til Aleris Aluminium.

De radioaktive kildene stammer trolig fra gruvedrift i området på 70-tallet. Området hvor kassene ble oppdaget, eies av Nærings— og handelsdepartementet (NHD) og Direktoratet for mineralforvaltning.

— Vi ble varslet 12. juni om at det var funnet flere kasser med symboler for ioniserende stråling, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Dette er klart i strid med reglene for oppbevaring av radioaktive stoffer.

Radioaktive kilder

Det hører til sjeldenhetene at så mange radioaktive kilder ligger og slenger, uten at noen vet hvem som eier det eller hvor det kommer fra.

Oppdagelsen førte til at Statens strålevern rykket ut for å undersøke saken.

Nå har Direktoratet for mineralforvaltning fått varsel om pålegg fra Statens strålevern om å fjerne de radioaktive kildene.

https://www.aftenposten.no/norge/i/g7P85/Fant-apne-radioaktive-kilder