Bedrift må stenge på grunn av drittlukt

Miljødirektoratet har bestemt seg for å stenge driften ved Real Alloy Raudsand, tidligere Aleris Aluminium, i Nesset. De vil også vurdere å trekke tilbake tillatelsen til bedriften etter forurensningsloven.

– Avgjørelsen er basert på at luktkravene i tillatelsen overskrides, tallrike naboklager som viser stor belastning over flere år og de alvorlige bruddene vi avdekket ved tilsyn i mai, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

………………………

https://www.nrk.no/mr/raudsand-ma-stanse-driften-1.12987931