Facebook-siden er midlertidig stengt

Facebook siden til «Nei til giftdeponi på Raudsand» er midlertidig stengt. Etter at noen brukere ikke respekterte å forholde seg til våre tilbakemeldinger slettet vi mange innlegg og blokkerte brukere. I forbindelse med grunngivingen på en av blokkeringene fikk vi tilsendt varsel om at vi må møte i retten. På grunn av dette er det ikke annen mulighet enn å midlertidig stenge siden.

Oddekalv ber staten overta deponi-ansvaret

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) ber om at staten via Kommunaldepartementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall.

I et brev til Kommunaldepartementet og Statsbygg datert 27. mars 2018, kommer han med dette forslaget. Staten bør overtar deponiet for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre.

Da kan staten være ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak (SF).

– Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn Rune Gjelsten kobles av i deponiprosessen, sier Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund er av den oppfatning at det å prosjektere, bygge og drifte et nasjonalt anlegg for farlig avfall må være i statlig regi for å sikre ansvarlighet, åpenhet og ansvarliggjøring.

– Staten er i mye større grad i stand til å kjøre en prosess som er grundig, uavhengig og uttømmende i forhold til valg av den løsning staten selv skal stå ansvarlig for driften av via et statlig selskap, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/oddekalv-ber-staten-overta-deponi-ansvaret/s/5-40-219430

Protestliste mot deponering i Bergmesteren

Allerede i 2003 var det protester mot deponering av farlig avfall på i Bergmesteren på Raudsand. Protestene var mot Statens Forurensningstilsyns avgjørelse om tillatelse til ytterligere deponering av farlig avfall i Bergmesteren på Raudsand. Protestlisten er datert 29. januar 2003. Statens Forurensningstilsyns tilsvarer Miljødirektoratet i dag.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Totalt var det 120 underskrifter på de 5 sidene. Protestliste-dokumentet er funnet i et arkiv.