Veidekke ilagt tvangsmulkt på 750.000 kroner

Veidekke er ilagt en tvangsmulkt på 750.000 kroner for manglende oppfølging av tiltak mot luktplagene fra selskapets anlegg på Husøya i Kristiansund.

Det er Statsforvalteren i Møre og Romsdal som nå går hardere til verks for å få bedriften til å møte gjentatte klager på driften over flere år.

(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/husoya-lukta-veidekke-ilagt-tvangsmulkt-pa-750-000-kroner/s/5-51-1160049

https://www.nrk.no/mr/bot-pa-750.000-kroner-1.15997377

For dårleg reinhald

Miljødirektoratet varslar at gjenvinningsbedrifta Real Alloy Raudsand kan misse løyvet til å ta imot avfall om dei ikkje skjerpar reinhaldet.

Etter fleire bekymringsmeldingar har Miljødirektoratet vore på tilsyn. Då blei det avdekt at bedrifta har så store manglar i reinhaldet at det fører til forureining av Tingvollfjorden. Under tilsynet var det samla så aluminiumoksyd at portane til lagerhallane ikkje kunne latast att, og det blei store støvskyar på området.

Real Alloy driv gjenvinning frå saltslagg som er eit avfallsprodukt frå omsmelting av aluminium.

https://www.nrk.no/mr/1.15926039

Funn av gamalt sprengstoff 

Styreleiar i Bergmesteren Raudsand, Kari Helland Berntsen, seier det ikkje er uvanleg å finne gamalt sprengstoff der det har vore gruveverksemd. Nabo Synnøve Almås Harstad er blant dei som reagerer på at det ikkje har blitt varsla om funn av gamalt sprengstoff i deponi 2 på Raudsand i Molde. – Funnet ble gjort i mars, DSB blei varsla og det har blitt rydda opp, seier Helland Berntsen.

https://www.nrk.no/mr/funn-av-gamalt-sprengstoff-1.15704417

Truar med millionbot

Statsforvaltaren slår fast at Veidekke i dag driv med vesentleg større luktutslepp enn lovleg.

Statsforvaltaren truar med å gje Veidekke industri i Kristiansund ei tvangsmulkt på 1,5 millionar kroner på grunn av ulovleg utslepp. Årsaka er at Veidekke ikkje skal ha bygd inn ferdigvareanlegget og sett i drift luktreinseanlegget. Bedrifta får no ein frist på fire månader på å få dette til. – Det er veldig sjeldan vi tvangsmulkter i den størrelsen.

https://www.nrk.no/mr/truar-med-millionbot–1.15676847

https://www.tk.no/luktproblemene-i-kristiansund-truer-med-a-gi-tvangsmulkt-pa-1-5-millioner/s/5-51-1046986

Fryktar eksplosjon

FOTO: OLA ØVERLIE

Organisasjonen Et giftfritt Molde fryktar ein ny eksplosjon ved dei gamle gruvene på Rausand. Der er lagra store mengder giftig avfall og det har tidlegare vore fleire eksplosjonar i området. Eit luftfoto viste det som organiasjonen fryktar er snøsmelting som følge av gassutslepp, og dei varslar statlege styresmakter om funnet. Miljøgeolog Tore Frogner hos Veidekke har i avisa Driva avvist at det er ekskplosjonsfare. Han seier det er usikker kva som er årsaka til varmeutviklinga i det gamle deponiet.

https://www.nrk.no/mr/fryktar-eksplosjon-1.15485239

Rapport avslører lovbrudd mot naturen

Alle som vil grave i naturen skal først sjekke hvilke følger det kan få. Jobben gjøres så dårlig at det er lovstridig i flere saker, viser en ny rapport.

Bildet er fra møllestøvedeponiet på Raudsand. Veidekke startet arbeidet med deponiet flere år før gyldig tillatelse. Bildet er fra sommeren 2020.

Ny rapport avslører lovstridig kunnskapsmangel om følgene for naturen:

  • 57 prosent hadde manglende eller utilstrekkelig vurdering av samlet belastning i området: Brudd med forskrift om konsekvensutredning (KU) og Lov om naturmangfold §10
  • 71 prosent hadde manglende eller utilstrekkelig vurdering av usikkerhet. Brudd med KU-forskriften
  • Ingen av utredningene hadde undersøkt følgene for økosystemtjenester. Det er de tjenestene urørt natur selv leverer, som karbonlagring i myr og beskyttelse mot flom og erosjon. ​​​​
Veidekke fjerner vegetasjon og myr fra uregulert område på Raudsand. Bildet er fra sommeren 2020.

Les om rapporten her:

https://www.nrk.no/klima/ny-rapport-om-konsekvensutredninger_-avdekker-lovbrudd-1.15389170

Utbyggere kjøper konsekvensutredninger – naturen taper

Utbyggere kjøper konsekvensutredninger – naturen kan tape

Regelen er den samme i alle byggesaker:

Utbyggerne skal selv undersøke hvilke følger planene deres kan få for naturen.

Til det hyrer de inn private konsulentfirma.

Konsekvensutredningen skal være uavhengig, pålitelig og nøytral.

Den skal gjøre det mulig for myndighetene å avgjøre om nytten av tiltaket er verd tapet av natur.

Men flere konsulenter NRK har snakket med, mener systemet belønner dem som finner minst natur å bevare.

https://www.nrk.no/klima/xl/utbyggere-kjoper-konsekvensutredninger-_-naturen-kan-tape-1.15212845

Store luktplager ved anlegget til Veidekke – bryter reguleringsbestemmelsene

Veidekke bryter reguleringsbestemmelsene ved asfaltfabrikken i Kristiansund. I en langvarig konflikt med lokalsamfunnet har fylkesmannen grepet inn og pålegger Veidekke å innordne seg etter lovverket.

På asfaltverket i Kristiansund er naboene utsatt for luktplager uten at Veidekke har foretatt seg noe. Naboene har klaget i over ti år uten at noe er gjort. Nå har fylkesmannen grepet inn og pålagt Veidekke å innordne seg etter lovverket.

Naboene til anlegget til Veidekke forteller nærmest daglig at de må skalke alle luker, de kan ikke lufte, sitte på verandaen, oppholde seg i hagen, kan ikke sove med åpent soveromsvindu eller ha klær til tørk utendørs. Lukta trekker inn i husene. Folk blir kvalme, får hodepine, svie i øynene og opplever pustevansker. Utsagnene er hentet fra Facebook-gruppa «Luktplager i Kristiansund».

Politikere ber anonymt om hjelp

I høst har kontrollutvalget i Molde fått flere henvendelser fra politikere i kommunestyret som vil ha hjelp av utvalget anonymt, skriver rbnett. I begge tilfellene var sakene knyttet til etablering av avfallsdeponi på Raudsand. Politikerne mente det ville være for belastende å ta sakene opp i kommunestyret på vanlig måte. – De fryktet at familiemedlemmer skulle bli utsatt for hets og trusler, Vigdis Fjøseid, leder for kontrollutvalget i Molde til avisen. Kontrollutvalget har landet på at de ikke er rett instans til å behandle slike henvendelser og mener det er kommunedirektøren politikerne burde kontakte.

https://www.nrk.no/mr/politikere-ber-anonymt-om-hjelp-1.15230210

Vil skalere ned Raudsand-anlegg

Bergmesteren Raudsand informerer Molde kommune om at dei vil skalere ned kraftig det planlagde anlegget for gjenvinning av uorganisk farleg avfall på Raudsand. Dei informerer om dette i forkant av behandlinga i kommunestyremøtet torsdag, og skriv at nedskaleringa i stor grad møter innvendingane mot deponi-planane. Planane var at anlegget skulle kunne ta imot store mengder svovelsyre på Raudsand, men no har den største leverandøren av dette avfallet, Krono Titan i Fredrikstad, funne ei anna løysing enn Raudsand, og dermed kan dei lage eit mindre anlegg, opplyser Bergmesteren.

https://www.nrk.no/mr/vil-skalere-ned-raudsand-anlegg-1.15162061

Vil stoppe nasjonalt deponi

Deponiplanene på Raudsand i Nesset har skapt store konflikter i den nye storkommunen Molde. Kommunestyret i Molde skal neste uke behandle en klage fra Bergmesteren i Rausand-saken om håndtering av ordinært avfall. Daglig leder i Bergmesteren Harald Storvik ønsker å starte med ordinær avfallshåndtering og dekke over de gamle møllestøvsekkene. Molde-ordfører Torgeir Dahl fra Høyre tror muligheten for at kommunestyret sier ja til ordinært avfall og deponi 2 er til stede. I forlengelsen av behandlingen av den saken kan det også komme et forslag om å endre reguleringsplanen for nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Dahl vil stoppe planene, fordi teknologien kan vise at det ikke egner seg i Nesset og han tror det kan være flertall for å stoppe et nasjonalt deponi i kommunestyret.

https://www.nrk.no/mr/vil-stoppe-nasjonalt-deponi–1.15157442

Vurderer full stopp på Raudsand

Bergmesteren vil vurdere full stopp på Raudsand. Det skjer etter et vedtak i formannskapet i Molde der det er flertall for en ny reguleringsplanprosess i området. Det skriver Romsdals Budstikke. Daglig leder i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik, sier de skal diskutere saken i styret over helga, men vektlegger at om det blir stengt for de videre planlagte deponiene, så kan konsekvensen bli at de stopper all virksomhet.

https://www.nrk.no/mr/vurderer-full-stopp-pa-raudsand-1.15154595

Protest mot forurensa masse

Kommunestyre i Molde behandler i dag saken om plassering av giftig avfall på Raudsand. Dette demonstrerte Møre og Romsdal Natur og Ungdom mot utenfor Molde rådhus i dag. – Dette er dessverre ikke snakke om opprydning, dette er tildekning, mener Jakob Lien, nestleder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom. Ordfører og Høyrepolitiker Torgeir Dahl sier at dette ikke er snakk om den store saken om et nasjonalt avfallsdeponi, men om plassering av en mindre mengde forurensa masse fra den gamle bedriften Aluscan.

FOTO: KORNELIA EIKÅS

Opprop mot deponi

I eit opprop til dei folkevalde seier 30 profilerte næringslivsleiarar i Molde nei til eit nasjonalt deponi i kommunen. Kommunestyret i Molde skal i morgon behandle den såkalla deponisaka. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden snart er fullt. Raudsand er eit av alternativa. Oppropet kjem på initiativ frå reiselivet. I oppropet meiner næringslivsleiarane at det er stor og aukande lokal motstand mot den planlagde etableringa av anlegget på Raudsand.

https://www.nrk.no/mr/opprop-mot-deponi-1.15056396

Sa nei til deponi på Raudsand

Fylkestinget sa i ettermiddag nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Molde kommune. Det var Frp som fremmet forslaget i forbindelse med behandlinga av regional planstrategi 2020-2024. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer. Det var Høyre og deler av Arbeiderpartiets gruppe som stemte mot.

https://www.nrk.no/mr/sa-nei-til-deponi-pa-raudsand-1.15055725

Trenger ny utredning av Rausand

Miljødirektoratet vil ha en ny konsekvensutredning av deponiplanene både på Rausand i Molde, i Gudvangen i Aurland, i Odda og i Brevik i Porsgrunn. Det kommer frem i et brev til Klima- og miljødepartementet. Direktoratet mener det mangler vesentlige opplysninger fra alle når det gjelder håndteringen av farlig avfall hvis det skal lagres noen av disse stedene i fremtida.

https://www.nrk.no/mr/trenger-ny-utredning-av-rausand-1.14978736

Raudsand uaktuell

Miljødirektoratet skriver i en rapport at deponi på Raudsand er uaktuell som alternativ i nærmeste framtid. Direktoratet vil ha ny utredning av deponi i Brevik.

Miljødirektoratet har ikke hatt tilgang til nye utredninger om prosjektet i Raudsand, med unntak av to geologiske rapporter om malmforekomsten. De store og viktige utredningene gjenstår fremdeles. Miljødirektoratet har ikke vesentlig mer kunnskap enn de hadde i 2018 hvor de uttalte at det var urealistisk å få anlegget på plass.

Miljødirektoratet vil i følge NRK ha en ny konsekvensutredning av deponi i Brevik. De vil at kombinasjonen av lagring av farlig avfall og sementproduksjon i gruvene skal vurderes på nytt.

Direktoratet uttaler om Raudsand at det spesielt er knyttet usikkerhet og store kostnader til anleggsfasen med utsprenging av fjellhaller, men også til utvikling av behandlingsanlegg og etablering av sprengsteinfyllinga som skal utgjøre kaiområde og gi plass til behandlingsanlegget.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/vil-ha-ny-utredning-1.14978142