Sliter med luktplager

Støv og luktplagene har i mange år forsuret tilværelsen fro beboerne i Raudsandbukta. Sist mandag var beboerne invitert til et møte der representanter fra kommunen, bedriften og forurensingsmyndighetene var til stede. Torbjørn Rausand sier de på møtet fikk lovnader om at bedriften skal ta tak i problemene.

– Dette har vi hørt før uten at noe har skjedd. Vi kan ikke lenger godta at det enkelte dager er bortimot umulig å oppholde seg utendørs, og at vi må holde soveromsvinduene lukket om natta sjøl midt på sommeren.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen opplyste under torsdagens kommunestyremøte i Nesset at han har et klart inntrykk av at Aleris vil foreta nødvendige investeringer for å få bukt med problemene.

http://www.driva.no/nyheter/nesset/article380797.ece