Kronos Titan nekter å sende avfall til Raudsand

Advarer moldepolitikere mot Raudsand-alternativet – og vil avstå fra å sende avfall hit.

I brev til «besluttende myndigheter» i Molde, advarer Kronos Titan AS mot Raudsand som lokalitet for deponi for farlig avfall fra 2024, når det er fullt på Langøya. Kronos Titan i Fredrikstad leverer i dag store mengder tynnsyre til deponiet.

– Haster

Adm.dir. Jan Klauset i Kronos Titan poengterer at det haster med en løsning, og konkluderer med at alternativet Raudsand «er beheftet med betydelig økonomisk og faglig usikkerhet, og teknologisk og tidsmessig risiko.» Han er for øvrig opprinnelig fra Molde, har 12 års fartstid i Kronos Titan i Fredrikstad, de siste to åra som adm.dir.

– Kommer ikke til å skje

Bedriften avviser nå å sende syreavfallet til Raudsand.

– Vi kan her og nå fastslå at det ikke kommer til å skje, skriver Klauset. Han viser blant annet til store kostnader med skipstransport med spesialbygde skip, og enorme investeringer i fjellhaller og kaianlegg.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/03/Kronos-Titan-nekter-%C3%A5-sende-avfall-til-Raudsand-21239291.ece

https://www.driva.no/nyheter/2020/03/04/Kronos-Titan-nekter-%C3%A5-sende-avfall-til-Raudsand-21245390.ece

Veidekke: Neven kan lukke seg

«Når en åpen utstrakt neve blir avvist kan det jo være at neven lukker seg….» – Veidekke/Bergmesteren Raudsand med kraftfull kommentar.

Publisert 2. mars 2020

Juridisk direktør i Veidekke og styreleder i Bergmesteren Raudsand med kraftfull kommentar til nyheten hvor Kronos Titan advarer mot Raudsand planene.

Facebook-kommentar

Samtidig skriver styrelederen og direktøren i Romsdals Budstikke om «Nettroll, angstpushere, kunnskapsløse, klimafornektere og populister.» Hvilket uttrykk kan en bruke om beskrivelsen fra utbygger: «at neven lukker seg

Kronos Titan advarer mot Raudsand

Kronos Titan advarer på det sterkeste mot at et deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset blir valgt til nasjonalt deponi. Kronos Titan er en av Norges største brukere av deponiet for farlig avfall på Langøya. De engasjerer seg nå i diskusjonen om et nytt deponi for farlig avfall og sier klart i fra at de ikke vil levere såkalla tynnsyre til et anlegg på Raudsand. Det vil dermed ikke være mulig å behandle uorganisk avfall der med tynnsyre, slik Bergmesteren Raudsand forutsetter. Kronos Titan konkluderer med at alternativet på Raudsand er eksperimentelt og ikke testet og åpenbart ikke bærekraftig.

https://www.nrk.no/mr/kronos-titan-advarer-mot-raudsand-1.14926116

Frykter at Fredrikstad mister 700-1.000 arbeidsplasser

Fredrikstad Næringsforening er svært bekymret for Kronos Titans fremtid. Daglig leder Kjell Arne Græsdal varsler klima- og miljøministeren om at bedriften blir lagt ned, hvis ikke regjeringen sørger for et nytt deponi.

Fredrikstad Næringsforening skriver rett ut at ringvirkningene av at regjeringen ikke løser deponisaken, vil resultere i at Kronos Titan AS vil legge ned produksjonen.

– Det innebærer tap av arbeidsplasser i størrelsesorden 700-1.000 arbeidsplasser innbefattet ringvirkninger for en rekke relaterte bedrifter, samt at vårt betydelige klimaengasjement vil bli sterkt svekket, skriver Græsdal.

– Jeg håper jeg tar feil, men vi er nødt til å melde fra om faren for nedleggelse, sier Græsdal til Fredriksstad Blad.

………………………………………..

Må ligge i rimelig avstand

Han peker også på at det ikke finnes noen reelle alternativer til deponi på lang tid. Det er også viktig at deponiet ligger i rimelig avstand fra Fredrikstad, og det er Brevik som peker seg ut.

– Det er ingen løsning for Kronos Titan hvis regjeringen oppretter et nytt deponi på Nordvestlandet, avstandene blir for lange, sier han.

(pluss-artikkel)

https://www.f-b.no/nyheter/kronos-titan/arbeidsplasser/fredrikstad-naringsforening-roper-varsku-i-deponistriden-frykter-at-fredrikstad-mister-700-1-000-arbeidsplasser/s/5-59-1750779

I en tidligere artikkel uttalte Kronos Titan sjefen at det ikke finnes noe alternativ til Brevik som er teknisk eller økonomisk gjennomførbart og at de ikke kan vente på ny teknologi som ikke finnes.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/01/17/vi-kan-ikke-vente-pa-ny-teknologi-som-ikke-finnes/

Vi kan ikke vente på ny teknologi som ikke finnes

Kronos Titan-sjef Jan Klauset sier i svaret til ekspertrapporten om farlig avfall at det ikke finnes noe alternativ til Brevik som er teknisk eller økonomisk gjennomførbart. Avfall Norge frykter opphoping av husholdningsavfall.

Kontrastene er sterke i høringsuttalelsene til rapporten, som hadde frist 15. januar. Det er kommet inn 86 svar per 17. januar, og brevene kan plasseres i to grupper: Motstandere og tilhengere av et nytt deponi i Brevik. Det er flest av de førstnevnte.

Næringsliv og offentlige etater i Fredrikstad vil redde arbeidsplasser på Øra og vil ha på plass et nytt deponi for farlig avfall så snart som mulig, og Dalen gruver ved Brevik er per i dag det eneste reelle alternativet som kan holde tidsfristene.

Avviser at det finnes teknologisk alternativ nå

Fagforeningsleder ved Kronos Titan, Per Øistein Kivijärvi, avviser at det finnes egnet teknologi nå som kan erstatte et deponi.

– Vi erkjenner at det en gang i fremtiden kan komme ny teknologi som reduserer behovet for et deponi for farlig avfall, men vi må forholde oss til den teknologi som er kjent akkurat nå, skriver han på vegne av Titan Arbeiderforening.

Lokalsamfunn og eksperter i Grenland sier et massivt nei til å bruke gruvegangene under Telemarks-byen som deponi.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har ikke bestemt seg for om han skal skjære gjennom og plassere et deponi eller velge andre løsninger. Lettere blir ikke avgjørelsen av høringsrunden.  Ekspertutvalget anbefaler ham å ikke presse gjennom Brevik.

Havnedirektøren frykter tap av arbeidsplasser

Direktør Tore Lundestad ved Borg havn etterlyser et sterkere statlig engasjement for å få på plass et deponi. Han minner om at Kronos Titan har 160 ansatte, og at bedriften i tillegg sørger for arbeidsplasser i samme størrelsesorden i andre virksomheter. Lundestad ønsker fortgang i arbeidet med å finne et nytt deponi, som kan erstatte Langøya ved Holmestrand, når det er fullt i 2024.

– Mangel på statlig besluttsomhet setter mange arbeidsplasser i fare, fastslår havnedirektøren som ber regjeringen jobbe for å forlenge levetiden til NOAHs anlegg på Langøya, som tar imot tynnsyre fra Kronos Titan, og sikre arbeidsplasser i mange år.

Stans i avfallsmottak etter få uker

I dag blandes tynnsyren fra Kronos Titan med flygeaske fra forbrenningsanlegg, og miksen blir til gips. Når deponiet på Langøya er fullt, er det ikke bare Kronos Titan som rammes, men også forbrenningsanleggene, som er helt avhengige av å bli kvitt asken.

Avfall Norge roper varsku. Næringspolitisk direktør Cecilie Lind opplyser at uten tilstrekkelig deponikapasitet for flygeaske må energigjenvinningsanleggene stoppe mottak av avfall i løpet av en til to uker.

– Dette rammer mottak av farlig avfall til destruksjon, men også mottak av ordinært avfall som ikke kan materialgjenvinnes (restavfall). En slik stopp vil derfor påvirke avfallsinnsamlingen fra både nær sagt alle husholdninger og bedrifter i hele landet i løpet av svært kort tid, skriver hun i høringssvaret.

Bellona peker også på konsekvensene for avfallsanleggene i sin høringsuttalelse. Bellona vil ha nytt deponi i Brevik.

Fredrikstad kommune vil ikke ha lokale lagre

Ekspertutvalget nevner muligheten for å øke kapasiteten i dagens deponier og opprette mellomlagre ved bedriftene, noe som Fredrikstad kommune er skeptisk til i sin høringsuttalelse, undertegnet av kommunaldirektør Bente Meinert.

– Fredrikstad kommune tror disse overgangsløsningene vil kunne skape stor uro og usikkerhet i lokalbefolkningen, særlig med tanke på at tiltakene må iverksettes på kort tid. Det vil også redusere forutsigbarheten for næringslivet og skape uro blant eiere, virksomheter og ansatte. Overgangsløsninger anbefales derfor i utgangspunktet ikke, skriver kommunen.

Også Fredrikstad kommune er svært bekymret for konsekvensene av ikke å ha et deponi etter 2024:

– For Fredrikstad er Kronos Titan en viktig bedrift både fordi de sysselsetter 176 ansatte og de inngår i en verdikjede som blir brutt om selskapet skulle bli borte. Antallet arbeidsplasser som eventuelt blir rammet, er vesentlig større enn bedriften selv, er en av konklusjonene i høringsbrevet.

https://www.f-b.no/nyheter/kronos-titan/jan-klauset/sterk-uenighet-om-brevik-deponi-vi-kan-ikke-vente-pa-ny-teknologi-som-ikke-finnes/s/5-59-1740995

Levering av Kronos-syren vil gi en kostnad på over 500 000 000 kroner årlig

Veidekke / Bergmesteren Raudsand vil frakte giftig forurenset svovelsyre fra Fredrikstad til Raudsand. Kostnaden for leveringen vil overstige en halv milliard årlig. Og det uten at frakt- og miljø-kostnadene er medregnet. Forurensningen vil ramme Nordmøre.

Firmaet Kronos Titan i Fredrikstad produserer pigmentstoffer fra titanjernmalm, som brukes som fargestoff i maling, plast og gummiprodukter. I produksjonen er syren et biprodukt som i dag deponeres.

I salgsoppgaven som danner grunnlag for salg av statens eiendommer på Raudsand har Colliers International utarbeidet en verdivurdering for Direktoratet for mineralforvaltning. I verdivurderingen er kostnadene for svovelsyre anslått til 2 500 kroner pr tonn. De beregner at det årlig vil leveres 200 000 tonn syre. Årlig kostnad for levering av syre fra Kronos er dermed 500 000 000 kroner (en halv milliard kroner). Og det er uten fraktkostnader.

Administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan uttaler at «Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette prosjektet gir ytterligere usikkerhet».

Hvis ikke Kronos leverer syren til Raudsand er det ikke økonomi i prosjektet.

Bakgrunn:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/07/10/frakt-til-raudsand-gir-store-miljoutslipp/

https://neitilgiftdeponi.com/2018/04/07/kronostitan-nei-til-raudsand/

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/07/colliers-verdivurdering.pdf

Kronos Titan har muligheten til å gjøre hvitt grønt igjen

Et anlegg for fullrensing av syre hos Kronos Titan er ikke en utgift, det er en investering. Det er på høy tid å ta steget, skriver Håvard Solli Andreassen.

Av Håvard Solli Andreassen – leserinnlegg i Jarlsberg avis

I 1986 utstedte Miljøverndepartementet en pressemelding, Kronos Titan skulle ha et renseanlegg klart innen 1990.

Det ble det aldri noe av.

I 2019, «feirer» samarbeidspartnerne NOAH og Kronos Titan lekter nr 3000, fra Fredrikstad til Langøya.

Dette er markering vi kunne og burde vært foruten.

Der industrien i inn og utland har utviklet seg grunnet stadig høyere krav til reduksjon av utslipp, har Kronos Titan i Fredrikstad snodd seg unna fullrensing av syre i mange tiår.

Om Kronos hadde investert i et renseanlegg den gangen, hvor ville vi stått i forhold til import av flyveaske?

Renseanlegget ville trolig styrket markedet for innovative, sirkulære, bærekraftige løsninger.

Med 30 års utvikling med fokus på løsninger fremfor deponering, hva ville deponeringsbehovet vært idag?

NOAH snakker om ansvar, og det bør definitivt snakkes om, mer!

Hva er realiteten?

Hva bygger det ansvaret og deponibehovet på?

Realiteten er vel at NOAH modellen er bygget på en økonomisk plattform?

‘Samfunnsansvaret’ er selvpåtatt? Det er ikke et samfunnsansvar å importere 100-tusenvis av tonn flyveaske for så å grave den ned sammen med en syre som kan gjenvinnes?

I en artikkel i Teknisk Ukeblad 2007 var stemningen trykket hos Kronos Titan grunnet avgiftsøkninger på mineralolje, deres brennstoff, bruk av LNG var umulig.

Norsk Industri ved Sindre Finnes uttrykte den gang frykt for Kronos Titans eksistens.

Likevel, 6 år senere, i 2013 ble siste fat med mineralolje brent ved anlegget i Fredrikstad. Saken ble omtalt i NRK Østfold under overskriften;

-Kronos sjefen vil dele spareerfaringer.

-Det var dyrt, tok lang tid, og flere Enøktiltak må til, men Kronos Titan er ikke i tvil om at det var riktig å bytte fra fyringsolje til LNG.

NHO i Fredrikstad Blad 2016 – Fremhever Kronos Titan i det grønne skiftet.

Det produseres mye hvitt hos Kronos Titan i Fredrikstad, hvitt er ikke synonymt med rent, og det gjør ikke nødvendigvis resultatet grønt.

I 2019 er det nok en gang oppstyr i den samme leiren, Kronos Titan frykter kostnader ved å fullrense syren.

Norsk Industri, denne gang ved Stein Lier Hansen, frykter for Kronos Titans eksistens.

Jeg håper vi kan lese i 2022 at Kronos sjefen igjen vil dele spareerfaringer, ved f.eks ett presseutsagn som dette:

«-Investeringen i ett fullrenseanlegg har ikke bare spart oss kostnader ved transport, behandling og kjøp av syre, det har også gjort vår produksjon mer forutsigbar, miljøgevinsten er også enorm.»

Kronos Titans muligheter for å gjøre prosessen grønnere, har aldri vært nærmere enn nå.

Et anlegg for fullrensing av syre hos Kronos Titan er ikke en utgift, det er en investering, ikke bare for bedriften, deres arbeidsplasser og omdømme (som i seg selv burde være grunn nok), men også for miljøet, samfunnet og fremtiden.

Vi har ventet i 35 år, man kan ikke påberope seg tid til å utsette det ytterligere, løsningene ligger på bordet, og det er på høy tid å ta steget.

https://www.jarlsbergavis.no/debatt/langoya/noah/kronos-titan-har-muligheten-til-a-gjore-hvitt-gront-igjen/o/5-26-194135

Elvestuen besøker Kronos Titan tirsdag

Tirsdag 20. november skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøke bedriften Kronos Titan i Fredrikstad. Besøket ved bedriften er et ledd i å innhente fakta og grunnlag for en avgjørelse av saken om plasseringen av avfallsdeponi i Brevik eller Raudsand.

………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-besoker-kronos-titan-tirsdag/s/5-40-293374

Kronos Titan-nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad mener alternativet Raudsand i Nesset på Nordmøre er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, uttalte administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS i høringsinnspillet til departementet.

PD omtalte høringsinnspillet fra Kronos Titan 15. mars.

Når Thor Kamfjord på møtet i Heistad Arbeiderlag torsdag fortalte at Kronos Titan har fått tilbud om samme kostnadsnivå på levering av syre på Raudsand som de i dag har til NOAH i Langøya, ble det brukt som et argument for at Raudsand-alternativet dermed nå er mer aktuelt for Kronos Titan.

PD tok fredag kontakt med Thor Kamfjord og spurte hvem i Kronos Titan han har fått sine informasjoner fra.

– Jeg har ikke snakket med Kronos Titan, men med Stena, sier Thor Kamfjord.

Det er Veidekke og Stena Recycling som har planer om å bygge et anlegg for prosessering og gjenvinning av uorganisk farlig avfall i Raudsand.

https://www.pd.no/bygg-og-anlegg/fredrikstad/nesset/kronostitan-nei-til-raudsand/s/5-40-219970

Kronos-nei til Raudsand

Kronos Titan i Fredrikstad vil ikkje sende svovelsyre til et eventuelt deponi på Raudsand. Bergmesteren Raudsand / Stena avviser at det vil bety problem for deres prosjekt.

………………………………………………….

Vil sponse transport

Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena har i sine planer for deponi for farlig avfall kalkulert inn syre fra Kronos. Geir Sørensen, seniorrådgiver i Stena Recycling, mener likevel at det ikke vil utgjøre noen dramatisk situasjon for Raudsand-planene om syre fra Kronos Titan likevel ikke kommer.

– Kronos sier det blir for dyrt, og vil ikke derfor ikke sende syreavfall til Raudsand?

– Vi er i dialog om dette, det er vår intensjon at Kronos ikke skal bli skadelidende. Vi tilbyr derfor å ta mindre betalt, så fraktkostnaden ikke blir særlig større enn ved den lekterfrakten de bruker i dag, sier Sørensen.

– Dere vil altså betale for båttransporten til Raudsand?

– Ja.

– Hvilke konsekvenser vil det ha for prosess-planen om syre fra Kronos Titan uteblir?

– Vi har lagt inn syre fra Kronos i våre planer, fordi det er bestillingen. Men vi kan også rigge vår prosess med innkjøpt, ny syre, som vil være mer effektiv. Slik sett er ikke dette veldig viktig for oss, men det er klart en økonomisk fordel om syra fra Kronos Titan inngår. Alternativet er å kjøpe inn råstoff, som blir litt dyrere. Uansett får vi til gjenvinning, sier Sørensen.

– Men er det etter hensikten å bruke innkjøpt, nytt råstoff, når behovet er håndtering av farlig avfall, som syrerester?

– Det er neppe realistisk med en delt løsning. Så når avklaring om en deponilokalitet er klar, blir nok Kronos pålagt å levere dit, uansett.

– Så dette vil ikke velte planene for Raudsand?

– Nei. Jeg er trygg på at vi finner en løsing. Det vil bare bli litt dårligere økonomi.

– Det er det rom for?

– Vi har rom for det, ja.

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/03/27/Kronos-nei-til-Raudsand-16377730.ece

Kronos Titan nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad, mener alternativet Raudsand i Nesset er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, sier administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS.

Industribedriften Kronos Titan AS i Fredrikstad har sendt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet om forslaget til planprogram for mulig deponi i Brevik. Dette alternativet inneholder intensjonen om beholde dagens behadlingsanlegg for farlig uorganisk avfall på Langøya i Vestfold.

Kronos Titan har over flere år fulgt prosessen med å etablere et nytt anlegg for farlig uorganisk avfall i Norge. Bedriften har behov for å levere cirka 250.000 tonn svovelsyre som uorganisk avfall til behandling, slik den leverer til NOAHs anlegg på Langøya i dag.

– Vi ser med bekymring at forutsigbarheten til en ny langsiktig behandlingsløsning blir mindre etter hvert som tiden går, heter det fra Kronos Titan.

https://www.pd.no/fredrikstad/nesset/breviksposten/kronos-titan-nei-til-raudsand/s/5-40-216717

Garanterer en løsning på Kronos Titans deponi-problem

Nede ved kaia, i industriområdet Øra ligger lekteren «Kronos». Den blir aldri liggende lenge om gangen. «Kronos» frakter tynnsyre fra moderbedriften Kronos Titan i Fredrikstad til avfallsdeponiet på Langøya.

– En full lekter tar ca. 1500 kubikkmeter med tynnsyre. Vi kjører to til tre turer til Langøya i uken, sier produksjonsleder Jan Klauset ved Kronos Titan.

Tynnsyren er et biprodukt av Titans produksjon av pigmentstoffer fra titanjernmalm, som brukes som fargestoff i maling, plast og gummiprodukter.

Settes tynnsyre til annet avfall blir sluttproduktet en gipsmasse som skal lagres i gruvegangene til Dalen gruver i Brevik.

………………………………….

https://www.nrk.no/ostfold/garanterer-en-losning-pa-kronos-titans-deponi-problem-1.13677688

Kraftige reaksjoner på Kronos Titan til Støres deponi-utspill

Jonas Gahr Støre setter arbeidsplassene våre i fare, mener ansatte på Kronos Titan i Fredrikstad. Både miljøvernere, Ap-kjemper og politiske motstandere fnyser av løftet om å frede Brevik fra bygging av nytt deponi for farlig avfall.

Siden 90-tallet har industriavfall som ikke kan gjenvinnes blitt deponert på Langøya utenfor Holmestrand. Men i 2020–2021 vil det være fullt. Deponiet tilhører NOAH AS, som ønsker å etablere et nytt deponi i Brevik i Telemark.

……………………………….

– Setter jobber i fare

Kronos Titan i Fredrikstad er en av industribedriftene som er avhengige av å deponere farlig avfall. De sender årlig 250 000 tonn tynnsyre til deponiet på Langøya, og er smertelig klar over at det er lite plass igjen.

Støres utsagn faller ikke i god jord der heller. 200 arbeidsplasser settes i fare med dette, er kommentaren derfra.

– Vi er helt avhengig av å få levert avfallssyre og det vil få store konsekvenser hvis Brevik-alternativet faller, sier LO Industri Energis hovedtillitsvalgte Per Øistein Kivijârvi ved Kronos Titan i Fredrikstad til VG.

Administrerende direktør Per Thoen følger opp.

– Jeg er overrasket over utspillet fra Arbeiderpartiet og Støre, sier Thoen til NRK.

– Dersom det ikke blir Brevik må Kronos Titan se seg om etter andre løsninger. En løsning kan være å nøytralisere syren selv så det kan deponeres i et vanlig deponi. Det blir trolig dyrere.

Veteran-refs

Støre møter også motbør fra sine egne. Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister for Arbeiderpartiet under brorparten av 90-tallet, og var blant annet med å jobbe fram dagens deponi på Langøya. Brevik er en ideell løsning, sier Berntsen til VG.

– Brevik er ut ifra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klart når Langøya er full.

https://www.nrk.no/ostfold/kraftige-reaksjoner-pa-kronos-titan-til-stores-deponi-utspill-1.13676060

Bortfall av syre fra Kronos Titan

Giftavfallet som Bergmesteren Raudsand vil lagre er i all hovedsak flygeaske og syre. Det er viktig at den prosessen som benyttes binder metaller og stabiliserer avfallet. Som eksempel kan nevnes prosessen på nåværende deponi, hvor syre nøytraliseres med den basiske flygeasken og det dannes en gipsslurry som binder metallene i avfallet.

Syre fra Kronos Titan er svovelsyre på 20% med pH 2-3 og er svært etsende. Den må derfor nøytraliseres, siden en lav pH vil kunne gi en betydelig utlekking av tungmetaller fra andre typer uorganisk farlig avfall som deponeres sammen med syren.

Kronos Titan har overfor direktoratet indikert at det av økonomiske hensyn ikke er aktuelt å transportere svovelsyre så langt som til Nesset. Dersom svovelsyren fra Kronos Titan ikke er aktuell for en deponiløsning i Nesset, innebærer det at tiltakshaverne i Nesset må etablere en behandlingsløsning for det farlige avfallet uten tilgang på store mengder svovelsyre for å nøytralisere flygeaske.

Bergmesteren Raudsand oppgir at de skal ta imot syre fra Kronos Titan. Dette harmonerer ikke med de signalene Miljødirektoratet har fått fra Kronos Titan. Det er mye som tyder på at syre fra Kronos Titan ikke vil bli transportert så langt som til Raudsand. Dette er et problem hvis Bergmesteren Raudsand forutsetter samme stabiliseringsmetode for flygeasken som blir brukt i dag.

Vi ser umiddelbart ikke en alternativ kilde for avfallssyre i Norge. Bergmesteren Raudsand har ikke redegjort for alternative stabiliseringsmåter. Dette innebærer at tiltakshaverne må etablere en behandlingsløsning for det farlige avfallet uten tilgang på store mengder svovelsyre for å nøytralisere flygeaske.

 

Kilde: Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal
kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig
avfall 4.11.2016 fra Miljødirektoratet.