Jakten på giftkilden del 6

Fylkeskommunen gjennomfører miljøundersøkelse av fjorden utenfor Raudsand. Undersøkelsen gjennomføres uavhengig av Miljødirektoratet og forurensningsbedriftene.

Forsidebilde: Båten Annelida fra Åkerblå utenfor Raudsand på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune 8. mars 2023

Firmaet Åkerblå gjennomfører en Miljøundersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. Selve undersøkelsene er gjennomført den 8. og 9. mars 2023.

Møre og Romsdal fylkeskommune gikk i mot planene om å etablere et mottaks- og gjenvinningsanlegg for uorganisk farlig avfall, med deponering, utfylling av masser i sjø og utbygging av kaianlegg på Raudsand i Molde kommune. Bakgrunnen er miljømålene for Tingvollfjorden.

Undersøkelser med dykkere utenfor Raudsand på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune 8. mars 2023

Fastslå miljøtilstanden

Nå gjennomfører firmaet Åkerblå en miljøundersøkelse av fjorden utenfor Raudsand på oppdrag for fylkeskommunen. Åkerblå har hovedkontor på Frøya og mange avdelingskontor. Her i fylket har de kontor i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Åkerblå vant konkurransen som Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut. Fylkeskommunen har et budsjett på 750 000,- eks mva for undersøkelsen.

Formålet med miljøundersøkelsen er å kartlegge de økologiske og kjemiske forholdene i Tingvollfjorden ved Raudsand og fastslå en miljøtilstand etter vannforskriften. Videre skal undersøkelsen vurdere påvirkningen planlagt aktivitet ved Raudsand vil ha på både miljøtilstand og miljømåloppnåelse i vannforekomsten.

Høyre stemte i mot å følge opp miljøforholdene

Fylkestinget vedtok den 15. juni 2022 å følge opp miljøforholdene om deponiet på Raudsand ved å sette av midler for prøvetaking i Tingvollfjorden. Fremskrittspartiet fremmet forslaget om å følge opp miljøforholdene. Høyre stemte i mot å følge opp miljøforholdene sammen med en enslig representant fra Arbeiderpartiet.

Jakten på giftkilden del 5

En årsak til utslipp av miljøgifter til Tingvollfjorden er bedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. Onsdag 1. mars 2023 kl 08:00 ankom en ny båt fra Wales med farlig avfall. Avfallet vaskes og restene med miljøgifter pumpes ut i fjorden.

Forsidefoto: Annet avfall som er med «saltslagget» og ble lagret utendørs. Foto Miljødirektoratet

Ingen kontroll på import av farlig avfall

Importen av saltslagg fra Wales er ikke kontrollert av myndighetene. All dokumentasjon baseres på «egenkontroll» som bedriften utfører. Ved en uanmeldt kontroll fra Miljødirektoratet våren 2022 ble det utendørs på kaia avdekket store mengder rustet jern og stål.

En analyserapport viser at avfallet som er lagret utendørs inneholder en rekke forskjellige metalloksider, fluorid og klorid. Miljødirektoratet oppga at avfallet ikke var sikret godt nok for å hindre spredning til sjø. Hva som skjer med annet avfall fra produksjonen er ikke oppgitt. Miljødirektoratet oppgir at bedriften ikke har avfall til deponi.

Eneste anlegg i Europa med utslipp til en fjord

Wilson Aviles ankom Raudsand i Molde 1. mars 2023 kl 0800 med farlig avfall fra Wales

Onsdag 1. mars 2023 ankom en ny båt med farlig avfall fra Wales. Andre anlegg i Europa har ikke utslipp av store mengder prosessvann til fjord eller hav.

Avfallet er ikke kontrollert for PCB selv om sedimentene utenfor industriområdet viser store mengder PCB i sedimentene.