– Har ingen ting å frykte

Harald Storvik i Bergmesteren AS mener bygdefolket ikke har noe å frykte i i forhold til planene han har for deponiet.

Bergmesteren AS med kristiansunderen Harald Storvik og hans familieselskap Storvik SA i spissen ser store muligheter i landets største deponi i Bergmesteren på Raudsand.  Storvik har de største eierandelene i selskapet Bergmesteren AS som for vel et års tid siden kjøpte avfallsdeponiet med alle dets forpliktelser av den engelske investoren Brian Thompson.

Etter initiativ fra Nesset KrF var Storvik invitert til formannskapet i forrige uke for å fortelle om planene for deponiet. Det var spenstige planer som ble lansert. Begge deponiene som i dag ligger åpne skal tildekkes ved å tilføres – i hvert fall i første omgang – ufarlig avfall. De skal tettes og landskapet over deponiene skal tilbakeføres slik de en gang var. På sikt kan det bli aktuelt å få etablert behandlingsanlegg for oljeboringsavfall som kan gi mange nye arbeidsplasser på Raudsand. Alt avhenger av at Klima og forurensingsirektoratet (Klif) gir nødvendige tillatelser. I tillegg må et slikt anlegg også ha politisk støtte for å komme i gang.

Åpne kort

Under torsdagens presentasjon la Storvik stor vekt på at de ønsker å spille med vidåpne kort, og holde seg langt unna snarveger i forhold til lover og regler.

– Jeg forstår den frustrasjonen bygdefolket har følt rundt deponiet. I dag er sekkene med møllestøv helt ufarlige. Støvet har reagert fra seg og er forsteinet. Det vil likevel ikke være bra å begynne å flytte på sekkene da den kan være en kjerne i dem som ikke er ferdig reagert. Det er bedre og sikrere å fylle over dem.

– Kan det være aktuelt å invitere bygdefolket til et møte der dere gir den samme informasjonen som nå er gitt til politikerne?

– Det er veldig viktig med god informasjon, men vi har ingen slike planer foreløpig. Nå må vi først få alle tillatelser på plass.

Storvik sier Bergmesteren AS har brukt rundt én million kroner det siste året for å undersøke hvor sigevannet tar vegen.

– Nå har vi oversikten ned til sjøen. Under vassoverflata har vært puttet mye rart opp gjennom tidene.

Penger å tjene

Storvik legger ikke skjul på at han tror det er mulig å tjene penger på deponiet.

–  Det er vi helt avhengige av. Dersom ikke vi klarer å rydde opp med utgangspunkt i vår virksomhet, er det staten som må ta jobben for skattebetalernes penger.

Han understreker at avfallet som skal lagres for å fylle opp deponiene er ufarlig. Det handler blant annet om deponi fra kommuner.

– Det er stor kapasitet i deponiene. Vi skal ikke lagre lavradioaktivt avfall fra oljebransjen, og vi skal følge alle pålegg.

Ny aktivitet

Ordfører Rolf Jonas Hurlen oppsummerte besøket slik:

– Jeg er glad for at Bergmesteren AS ser potensialet og vil rydde opp i samarbeid med myndighetene. Det er bra at det blir ny aktivitet i landets største deponoi. Det er også bra at Bergmesteren i samarbeid med Veidekke vurderer å ta opp igjen gammel bergverksvirksomhet gjennom produksjon av stein og grus. Deponiet er en ressurs som på sikt kan skape arbeidsplasser.

Harald Storvik sier det kommer til å bli aktivitet i deponiet i løpet av våren dersom tillatelsene foreligger.

– Vi har et inntrykk av at Klif har snudd helt om og er positive etter at de har satt seg inn i planene våre, sier Storvik.

http://www.driva.no/nyheter/article7030691.ece