«Hemmelig» søknad om mobilt gjenvinningsanlegg for aske

Bergmesteren Raudsand søker om å opprette et mobilt gjenvinningsanlegg for bunnaske fra forbrenningsanlegg med deponering i Bergmesteren. Søknaden vart sendt til Miljødirektoratet 19. juli 2018 og er utformet av Mepex-konsulenten Geir A Sørensen. Søknaden finnes ikke på selskapets hjemmesider og det er ikke informert om dette.

mobilt renseanlegg
Eksempel på mobilt sorteringsanlegg

Det er enorme mengder med aske som skal deponeres. Det søkes om 400 000 tonn årlig noe som tilsvarer nesten 2000 tonn (2 000 000 kg) hver arbeidsdag i året. Fra denne asken skal det fjernes store metallbiter før det tømmes i deponiene i Bergmesteren. Denne deponeringen er ikke behandlet i konsekvensutredningen (KU).

Anlegget skal driftes av Bergmesteren Raudsand, et selskap som mangler kompetanse og erfaring. Stena Metal og Stena Recycling er ikke en del av anlegget/søknaden.  Det vil ikke være noen økonomisk sikkerhet utenom råvarene.

Hvor bunnasken vil komme fra er ikke beskrevet. De fleste norske anleggene har lokale løsninger idag. Askeavfallet skal også brukes for å dekke over «Deponi 2».

Hvorfor opplyses det ikke om disse planene ?

– Tar saken på største alvor

– Et deponi for farlig avfall må være et statlig ansvar, og ikke overlates til private aktører som skal tjene penger på et slikt anlegg!

Det var den klare beskjeden  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk da han møtte lokale Sp-folk på Dyregoddagene i Gjemnes fredag. Dit var  partilederen invitert for å åpne  Midt-Norges største landbruksmesse som imponerer med et stort antall utstillere og aktiviteter for både store og små.

…………………………………………

I forkant av fredagens møte var Slagsvold Vedum orientert via e-post om deponisaken på Raudsand av Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget, Kristin Sørheim. Hun er også styreleder for organissajsonen Giftfritt Nesset som  argumenterer sterkt mot at et nasjonalt deponi for farlig avfall skal lokaliseres til Raudsand.

På fredagens møte var det Sp-representant i Gjemnes kommunestyre, Borghild Neergaard Aarset, som orienterte partilederen om deponisaken.

– Kommunereformen er viktig, men vel så viktig er forholdene til natur og miljø og mulighetene for å leve i frisk natur, innleder Neergaard Aarset.

Hun viste til at det bare er Brevik og Raudsand som står igjen som aktuelle lokaliseringssteder.

– Det er stor motstand begge steder, men jeg har inntrykk av at motstanden ikke har kommet godt nok fram i media. I Nesset er det ordfører fra Høyre. Samtlige andre parti sier nei. Jeg tror det kom fem positive og hundre negative svar på høringsuttalelsene.

Neergaard Aarset refererte til kjente innvendinger mot å velge Raudsand.

– Fjorden er alt sterkt forurenset fra gamle miljøsynder på Raudsand og fra aluminiumsverket. Vår viktigste næringsveg er blågrønne næringer. Det vil være synd å risikere og sage av greina vi sitter på. Sjølsagt blir det ikke sluppet ut forurensing med vilje, men ulykker kan skje. Et anlegg på Raudsand forutsetter at det bygges djupvasskai. Fjorden er djup og en slik utfylling vil påvirke livet i fjorden. Det er usikkerhet rundt mulighetene for å bygge ei slik kai. Dermed vil det bli transport hovedsaklig med bil. Det meste av avfallet kommer fra Østlandet og Europa. Vi mener at et nasjonalt deponi må være et statlig anliggende, og ikke tillegges private aktører som skal tjene penger på dette.

…………………………………………..

https://www.driva.no/abonnent/2018/08/31/%E2%80%93-Tar-saken-p%C3%A5-st%C3%B8rste-alvor-17432481.ece

En plass må vi lagre dr*tten

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, gikk nylig ut å sa at partiet var kritiske til å etablere et deponi for farlig avfall i Brevik. Dette samtidig som Kristin Sørheim er kritisk til å etablere det på Raudsand i Nesset. Leder for Kristiansund Høyre, Leif Ersnes stiller spørsmålet: «Hvor har dere tenkt å ha det?»»

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/raudsand-deponi/mener-sp-er-ukoordinerte-i-deponi-saken-en-plass-ma-vi-lagre-dr-tten/s/5-51-511896

Desinformasjon om deponiet

Daglig leder i Bergmesteren Raudsand har i sommer publisert i leserbrev og på facebook mange kommentarer hvor han prøver å undergrave den lokale motstanden mot giftdeponiet.

motstand
Kommunene med rød farge er sterkt imot deponi

6 nabokommuner som representerer 44600 innbyggere er sterkt imot planene. Mange av kommunene har også reist innsigelse. Møre og Romsdal fylkeskommunen er også imot deponiplanene.

Det er INGEN kommuner som er positive. Nesset kommune som representerer 2900 innbyggere har riktignok vedtatt å legge planene ut på høring men det er langt fra å tillate et deponi.

Vi ser at Veidekke og Bergmesteren Raudsand fortsetter sin desinformasjon om deponiet ved å utelate viktige opplysninger og desinformerer om den store lokale motstanden.

Påvist radioaktivt uran i Bergmesteren

uranv2

Norges Geologiske Institutt (NGU) bekrefter radioaktivt uran og thorium i borehull i området for hallene til giftdeponiet. Notatet er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 13. juni 2018 – etter høringsfristen for reguleringsplanen.  NGU anbefaler kjerneboringer og analyse av kjerneprøvene.

Undersøkelser MÅ gjennomføres snarest. Også påstandene til NGU om mulige sulfider i fjellet må undersøkes.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/01/ngu_raudsand-radioaktivitet.pdf

Anmelder for manglende sikring og tilsyn ved de nedlagte gruvene på Raudsand

Frykter at noen skal gå seg rett ned i de store, djupe sjaktene.

Perly Grande Eikås går nå til det skritt å anmelde Staten for ikke å ha sikret området ved den nedlagte gruva på Raudsand skikkelig.

Anmeldelsen ble i dag levert til Sunndal lensmannskontor.

I anmeldelsen understreker Eikås at både folk og fe kan gå seg rett ned i de store og djupe sjaktene. Hun understreker at situasjonen medfører fare hele året, og frykter at barn kan rote seg ned i sjaktene og bli borte for alltid.

……………………………………………………………………………….

https://www.driva.no/abonnent/2018/08/10/Anmelder-for-manglende-sikring-og-tilsyn-ved-de-nedlagte-gruvene-p%C3%A5-Raudsand-17297822.ece

Krev sikring av farlege gruvehol

I utmarka på Raudsand er det fleire usikra gruvehol, 36 år etter at gruva vart nedlagt. – Heilt uansvarleg at det ikkje blir sikra, meiner Perly Grande Eikås, som melde saka til politiet fredag.

Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta.                     (Foto: privat)
Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta.  FOTO: PRIVAT

Dei som er anmeldt er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, Veidekke AS og Direktoratet for mineralforvaltning.

I anmeldelsen skriv Perly Grande Eikås at ho med dette vil rette søkelyset mot alle dei usikra gruvehola som er funne i utmarka etter den nedlagde gruva på Raudsand.

…………………………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/08/10/Krev-sikring-av-farlege-gruvehol-17297753.ece

Veidekke bryr seg ikke om sikkerhet

Veidekke på Raudsand vil ikke sikre områdene de leier av staten. Denne videoen viser åpne sjakter og sammenraste bygninger. Det har manglet sikring i et titalls år. På samme tid har Veidekke brukt X antall millioner for å presse fram et giftdeponi.

Sikkerhet bryr Veidekke seg lite om.

Veidekke og Bergmesteren Raudsand er ikke skikket til å drifte et deponi.

 

Det er viktig å se dette i sammenheng med videoen som er delt på denne siden:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/08/05/manglende-sikring-av-gruveganger/