«Hemmelig» søknad om mobilt gjenvinningsanlegg for aske

Bergmesteren Raudsand søker om å opprette et mobilt gjenvinningsanlegg for bunnaske fra forbrenningsanlegg med deponering i Bergmesteren. Søknaden vart sendt til Miljødirektoratet 19. juli 2018 og er utformet av Mepex-konsulenten Geir A Sørensen. Søknaden finnes ikke på selskapets hjemmesider og det er ikke informert om dette.

mobilt renseanlegg
Eksempel på mobilt sorteringsanlegg

Det er enorme mengder med aske som skal deponeres. Det søkes om 400 000 tonn årlig noe som tilsvarer nesten 2000 tonn (2 000 000 kg) hver arbeidsdag i året. Fra denne asken skal det fjernes store metallbiter før det tømmes i deponiene i Bergmesteren. Denne deponeringen er ikke behandlet i konsekvensutredningen (KU).

Anlegget skal driftes av Bergmesteren Raudsand, et selskap som mangler kompetanse og erfaring. Stena Metal og Stena Recycling er ikke en del av anlegget/søknaden.  Det vil ikke være noen økonomisk sikkerhet utenom råvarene.

Hvor bunnasken vil komme fra er ikke beskrevet. De fleste norske anleggene har lokale løsninger idag. Askeavfallet skal også brukes for å dekke over «Deponi 2».

Hvorfor opplyses det ikke om disse planene ?

Desinformasjon om deponiet

Daglig leder i Bergmesteren Raudsand har i sommer publisert i leserbrev og på facebook mange kommentarer hvor han prøver å undergrave den lokale motstanden mot giftdeponiet.

motstand
Kommunene med rød farge er sterkt imot deponi

6 nabokommuner som representerer 44600 innbyggere er sterkt imot planene. Mange av kommunene har også reist innsigelse. Møre og Romsdal fylkeskommunen er også imot deponiplanene.

Det er INGEN kommuner som er positive. Nesset kommune som representerer 2900 innbyggere har riktignok vedtatt å legge planene ut på høring men det er langt fra å tillate et deponi.

Vi ser at Veidekke og Bergmesteren Raudsand fortsetter sin desinformasjon om deponiet ved å utelate viktige opplysninger og desinformerer om den store lokale motstanden.

Påvist radioaktivt uran i Bergmesteren

uranv2

Norges Geologiske Institutt (NGU) bekrefter radioaktivt uran og thorium i borehull i området for hallene til giftdeponiet. Notatet er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 13. juni 2018 – etter høringsfristen for reguleringsplanen.  NGU anbefaler kjerneboringer og analyse av kjerneprøvene.

Undersøkelser MÅ gjennomføres snarest. Også påstandene til NGU om mulige sulfider i fjellet må undersøkes.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/01/ngu_raudsand-radioaktivitet.pdf

Krev sikring av farlege gruvehol

I utmarka på Raudsand er det fleire usikra gruvehol, 36 år etter at gruva vart nedlagt. – Heilt uansvarleg at det ikkje blir sikra, meiner Perly Grande Eikås, som melde saka til politiet fredag.

Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta.                     (Foto: privat)
Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta.  FOTO: PRIVAT

Dei som er anmeldt er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, Veidekke AS og Direktoratet for mineralforvaltning.

I anmeldelsen skriv Perly Grande Eikås at ho med dette vil rette søkelyset mot alle dei usikra gruvehola som er funne i utmarka etter den nedlagde gruva på Raudsand.

…………………………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/08/10/Krev-sikring-av-farlege-gruvehol-17297753.ece

Veidekke bryr seg ikke om sikkerhet

Veidekke på Raudsand vil ikke sikre områdene de leier av staten. Denne videoen viser åpne sjakter og sammenraste bygninger. Det har manglet sikring i et titalls år. På samme tid har Veidekke brukt X antall millioner for å presse fram et giftdeponi.

Sikkerhet bryr Veidekke seg lite om.

Veidekke og Bergmesteren Raudsand er ikke skikket til å drifte et deponi.

 

Det er viktig å se dette i sammenheng med videoen som er delt på denne siden:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/08/05/manglende-sikring-av-gruveganger/