Manglende føring av dokument

Nesset kommune er pliktig til å føre journal etter Arkivlova og Offentleglova. Vi opplever at Nesset kommune ikke fører dokument inn i journalen.

journalføring
Definisjon av journalføring fra Arkivverket

I følge en e-post sendt fra Veidekke vart «merknadene til høringsuttalelsene» sendt Nesset kommune fredag 7.9.2018. Over tre uker etterpå er dette ennå ikke ført i journalen.

I dokumentene finnes det en miljørisikoanalyse (MRA) utarbeidet av Norconsult som er av stor interesse. Dokumentet er antagelig et svar til Miljødirektoratet.

I e-posten er det også avtalt et møte med kommunen onsdag 12.9 for gjennomgang av merknadene. Dette møtet finner vi ikke noe referat fra.

Å unnta dokument fra offentligheten er ulovlig og fører til spekulasjoner. Hvorfor skjuler kommunen informasjonen?

Den omtalte e-posten som inneholder opplysningene er sendt til KLD og MD og er undertegnet av juridisk direktør/advokat i Veidekke.

veidekke_small
Navn og telefon er fjernet/sladdet

Støvskyer fra Bergmesteren

Det har de siste dagene vært observert skyer av støv fra Bergmesteren. Hva disse skyene består av er uklart. Det pågår deponering av avfall i Bergmesteren.

skyer
Bildet er tatt onsdag 19.9.2018 kl 11:35

Skyene beveger seg utover i nabokommunen Gjemnes med retning Angvik. Det er tydelige skyer over gården Brakstad. Brakstad er gården til høyre i bildet. Det planlegges deponi i området, i første omgang i tredve (30) år. Det er bekymringsfullt at Veidekke / Bergmesteren Raudsand ikke stopper støvskyene.

Vi kjenner ikke til at Veidekke / Bergmesteren Raudsand har tillatelse til disse utslippene.

Vil gjere butikk på avfall frå Europa

Bergmesteren Raudsand søker om oppsetting av midlertidig anlegg for gjenvinning av bunnaske. Avfallet kan komme frå heile Europa.

MOBILT ANLEGG: Sorteringsanlegget under arbeid i Wien.               (Foto: Stena / Frå søknaden)

MOBILT ANLEGG: Sorteringsanlegget under arbeid i Wien.   FOTO: STENA / FRÅ SØKNADEN

…………………………………………

Frå utlandet

I søknaden til direktoratet vert det opplyst at bunnaske frå forbrenningsanlegg i kystnære strøk er planlagt som råvarer til anlegget.

– Kor vil ein hente slikt avfall frå?

– Der det er tilgjengeleg. Det er 19 slike anlegg i Norge, og 2500 i Europa, så det vert neppe ei utfordring, seier Allum Sørensen.

– Så planen er altså å hente avfall frå utlandet?

– Ja, avfall er som alle andre varer som blir flytta rundt, det er mange aktørar som gjer det. Og Raudsand har fordel med at ein kan frakte det dit med båt.

………………………………………………….

https://www.rbnett.no/pluss/2018/09/14/Vil-gjere-butikk-p%C3%A5-avfall-fr%C3%A5-Europa-17518315.ece

https://www.driva.no/nyheter/2018/09/15/Vil-gjere-butikk-p%C3%A5-avfall-fr%C3%A5-Europa-17519529.ece

Ordførerne i Porsgrunn og Nesset samarbeider om deponi til Raudsand

Arbeiderpartiordføreren i Porsgrunn og høyreordføreren i Nesset har i lang tid jobbet for å legge giftdeponiet til Raudsand. I 2016 samarbeidet de to ordførerne i Porsgrunn og Nesset om å sende et brev til ministeren med ønske om å legge giftdeponiet til Raudsand. Fellesbrevet med begge kommunevåpnene og ordførernes underskrifter på er forfattet av daglig leder i Nesset Vekst.

Publisert 11. september 2018

Brev med to kommunevåpen

Brevet som er forfattet av Nesset Vekst inneholder kommunevåpen fra begge kommunene. Ordføreren i Nesset er ført som saksbehandler.

I brevet som er sendt til ministeren og miljødepartementet beskrives det at Nesset og Porsgrunn har hatt god kontakt om saken og brevet er undertegnet av begge ordførerne. I brevet står det at de ønsker deponiet til Nesset kommune.

Brevet som er forfattet av Nesset Vekst er underskrevet av begge ordførerne

Nesset Vekst er forfatter av brevet

Brevet er forfattet av daglig leder i Nesset vekst. En kan da anta at det er Nesset vekst som har redigert inn

Egenskapene til fellesbrevet er produsert av daglig leder i Nesset vekst

Ordføreren i Porsgrunn har flere ganger uttalt at han ønsker deponiet til Raudsand. I sommer viste vi til Porsgrunnsordføreren feilinformerte om Raudsand. Ordførerne tar ikke hensyn til den massive motstanden mot anlegget som er omtalt i dette innlegget.

Vi har stor forståelse for at ordføreren i Porsgrunn ikke ønsker deponiet til sin kommune men minner samtidig om at anlegget i Porsgrunn ikke er et behandlingsanlegg for giftavfallet, men kun deponi.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2018/09/20161118-fellesbrev-hurlen-kc3a5ss-nesset-kommune-og-porsgrunn-kommune-til-helgesen.pdf

Ukjente møter

I forbindelse med plassering av Norges giftdeponi blir det fokusert på hvilke møter som føres opp i statsråd Elvestuen’s offentlige kalender. Dagbladet har mange artikler om saken og fokuserer på møtene mellom NOAH/Gjelsten og statsråden. Tilsvarende møter er det også mellom Veidekke sammen med ordføreren i Nesset kommune og statsråden.

veidekke møte 08062018
Bildet er fra Dagbladet

I Nytt på nytt 7. september var det et innslag om temaet:

https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/MUHH50002218/07-09-2018#t=14m17s

Møter i sommer mellom Veidekke og departement/direktorat om Raudsand-alternativet:

  • Fredag 8. juni var det et møte i departementet, se bilde. I møtet var Veidekke og ordfører i Nesset kommune med flere med.
  • Fredag 15 juni var Veidekke i møte med Klima- og miljøministeren i følge Veidekke.
  • Onsdag 27. juni var Veidekke i møte med Miljødirektoratet .
  • Torsdag 23. august 2018 var det et møte mellom Veidekke og departementet hvor de presenterte sine planer for giftdeponi i Nesset kommune.

Dette er møte vi har informasjon om, det finnes sikkert flere.

Svar fra ministeren som viser noe av møtevirksomheten:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=73111

Vi ser tydelig at det er Veidekke som er parten som fronter planene.

Massiv motstand

6 nabokommuner som representerer 44600 innbyggere er sterkt imot planene om giftdeponi på Raudsand. Mange av kommunene har også reist innsigelse. Møre og Romsdal fylkeskommunen er imot deponiplanene.

motstand
Kommunene med rød farge er sterkt imot deponi

Det er INGEN kommuner som er positive. Nesset kommune som representerer 2900 innbyggere har riktignok vedtatt å legge planene ut på høring men det er langt fra å tillate et deponi.

Romsdalskommunen Nesset ønsker å legge anlegget på grensa til Nordmøre. Alle nabokommunene er sterkt imot deponiplanene. Alt av avrenning vil belaste nabokommunene. All frakt vil gå igjennom nabokommunene, frakten i Nesset vil kun være noen meter.