Real Alloy – samleside

Real Alloy på Raudsand behandler restavfall fra omsmelting av aluminiumsavfall, i hovedsak avfall fra europeiske omsmelteverk. Avfallet er karakterisert som farlig avfall. 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Deponering av avfallet i fjorden er uten kostnad for bedriften.

Real Alloy Norway er et selskap heleid av det engelske selskapet Real Alloy UK Holdco Ltd. Det er ingen nordmenn i styret og det er ingen norske eiere i selskapet.

Opplysninger fra Real Alloy til miljømyndighetene.

Utvalg av kilder:

Artikler om bedriften finnes nederst på denne siden.

Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften for Real Alloy AS i Tingvollfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2021 (28. februar 2022)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as..pdf

Transboundary movements / shipments of waste (16. februar 2022)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220225-gb-0004-000265-import-notification-transmission-overforing-fra-britiske-myndigheter.pdf

Studie av tungmetaller og suspendert stoff som slippes ut i sjøen (28. oktober 2021)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20211028-studie-av-tungmetaller-og-suspendert-stoff-som-slippes-ut-i-sjoen.pdf

Studie om estimering av diffuse utslipp fra Raudsand (17. august 2021)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20210817-raudsand-studie-om-estimering-av-diffuse-utslipp.pdf

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2020 (20. april 2020)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20210421-tilbakemelding-pa-egenkontrollrapport-for-2020-for-real-alloy-norway-as-saltslag-recycling.pdf

Egenkontrollrapport for 2020 for Real Alloy Raudsand – sladdet (20. april 2021)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20210420-egenkontrollrapport-for-2020-for-real-alloy-raudsand-sladd.pdf

Transboundary movements / shipments of waste (8. april 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/full-notification-application-gb0004000235.pdf

NIVA forslag overvåkingsprogram (3. februar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20210203-niva-forslag-overvakingsprogram-real-alloy.pdf

Tillatelse (22. januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Omgjøring av tillatelse (22. januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-vedtak-om-omgjoring-av-tillatelse-som-folge-av-klage-real-alloy-norway-as.pdf

Klage fra Real Alloy (18.januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210118_letter_operating-permit-appeal.pdf

Tillatelse (10. september 2020):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20200910-tillatelse-til-virksomhet.pdf

Eierforhold (19. april 2021)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/contract-pg-1.pdf

Service agreement (26. april 2021)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/contract-pg-2.pdf

ERP Application Real Alloy UK Ltd. (Oktober 2017)

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/pan-007949-annex-b-2017-permit-variation.pdf

—————————–

Et utvalg av artikler:

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Publisert 18. august 2021

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/08/18/dumping-av-store-mengder-giftig-prosessavfall-i-tingvollfjorden/

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Publisert 21. desember 2021

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. 40 % av avfallsrestene deponeres i fjorden.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/12/21/saltslagg-fra-wales-til-raudsand/

16 000 tonn avfall til fjorden utenfor Raudsand

Publisert 19. desember 2021

Tirsdag 21. desember kommer enda en båt fra Wales med farlig avfall. Båten Wilson Gdynia er på vei til Raudsand hvor 40 % av lasten på 2 500 tonn deponeres i fjorden. Tidligere i 2021 har det vært 15 anløp fra utlandet sannsynligvis med farlig avfall.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/12/19/16-000-tonn-avfall-til-fjorden-utenfor-raudsand/

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Publisert 26. desember 2021

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/12/26/tingvollfjorden-er-dumpingplass-for-rester-etter-britisk-farlig-avfall/

Real Alloy øker utslippene

Publisert 29. mai 2021

Real Alloy på Raudsand øker utslippene av miljøgifter til fjorden. Miljødirektoratet melder avvik på pH i utslipp av prosessvannet og bedriften ber direktoratet om lov til økte utslipp i fjorden. Utslipp av Kobber og Suspendert stoff viser en betydelig økning i forhold til tidligere år. Økning i utslippet fører til at miljømålene for fjorden ikke kan nås.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/29/real-alloy-oker-utslippene/

Real Alloy på Raudsand krever økte utslipp

Publisert 28. februar 2021

Bedriften Real Alloy på Raudsand fikk en utslippstillatelse høsten 2020 av Miljødirektoratet. Bedriften klagde på tillatelsen i januar 2021 og fire dager etter ga Miljødirektoratet tillatelse til mye større utslippUtslippene av kobber er nå 500 % større enn den første tillatelsen.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/28/real-alloy-pa-raudsand-krever-okte-utslipp/

Avvik i utslippstillatelsen

Publisert 24. mai 2021

Miljødirektoratet: Real Alloy bryter utslippstillatelsen. Direktoratet ser alvorlig på avviket og pålegger bedriften tiltak for å holde seg til tillatelsen.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/24/avvik-i-utslippstilatelsen/

Miljødirektoratet: Utredningen oppfyller ikke kravet

Publisert 22. november 2021

Miljødirektoratet melder til Real Alloy at utredningen for å redusere diffuse utslipp ikke oppfyller kravet i tillatelsen.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/11/22/miljldirektoratet-utredningen-oppfyller-ikke-kravet/

Video av forurenset utslipp

Publisert 25. november 2021

Real Alloy på Raudsand behandler saltslagg fra Europa og sender oksid ut av Norge. Fjordbunnen utenfor anlegget viser høye konsentrasjoner av miljøgifter. Nei til Giftdeponi har tilgang på en video som viser utslipp ved lasting og lossing. Videoen viser tydelig forurenset fjord. Bedriften opplyser ikke Miljødirektoratet om utslippene.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/11/25/video-av-forurenset-utslipp/