Real Alloy tillatelser

En oversikt over noen av tillatelsene for Real Alloy Raudsand. Det er lagt vekt på grensene for pH i utslippet etter at bedriften søker Miljødirektoratet om økt pH til 10,7 i utslippet.

Tillatelse (22. januar 2021):

pH 7,5 – 10 basert på 5 000 m3/døgn. Bedriften må vurdere tiltak for å regulere pH i utslippet til sjø, og sikre at de overholder utslippsgrensene for pH.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Tillatelse (10. september 2020):

pH 7,5 – 10 basert på 5 000 m3/døgn. Bedriften er i tillatelsen pålagt å vurdere tiltak for å regulere pH i utslippet til sjø, og sikre at utslippsgrensene overholdes.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20200910-tillatelse-til-virksomhet.pdf

Tillatelse (4. november 2019):

pH 7,5 – 10 basert på 45 000 m3/døgn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20191104-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

(I årene 2014 – 2018 er det flere tillatelser som Nei til Giftdeponi ikke har i arkivet)

Tillatelse (27. november 2013):

pH 7,5 – 10 basert på 45 000 m3/døgn. I denne tillatelsen er plutselig utslippsmengden til sjø tidoblet. Det økte utslippet er IKKE omtalt i tillatelsen eller begrunnelsen. Er tidoblingen kommet inn i tillatelsen ved en inkurie?

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20131127-aleris-tillatelse-2013.pdf

Tillatelse (16. november 2012):

pH 7,5 – 10 basert på 4 500 m3/døgn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20121116-tillatelse-aleris-raudsand.pdf

Endret tillatelse (22. februar 2011):

Endret fra pH 7,5 -9 til 7,5 – 10 basert på 4 500 m3/døgn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20110222-endret-grense-for-ph-aleris.pdf