Miljøgifter i fjorden

Rapporter, undersøkelser, dokument og innlegg i forbindelse med miljøgifter i Tingvollfjorden.

Illustrasjon: Utdrag fra konklusjonen til NIVA i 2020

NIVA: Undersøkelse av blåskjell i 2021

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as.-1.pdf

NIVA rapport 2020

Undersøkelser i april 2019 – oppdragsgiver Bergmesteren Raudsand/Veidekke.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/10/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna.pdf

NIVA rapport 2013

Oppdragsgiver Aleris

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/10/20131024-niva-report-sunndalfjorden.pdf

NIVA rapport 2003

Oppdragsgiver Aluvest

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20031013-niva-rapport-fjordomradet-ved-raudsand-.pdf

NIVA rapport 1989

Gruveforurensing av fjordbunnen utenfor Raudsand. Undersøkelser i 1988. Oppdragsgiver Statens forurensningstilsyn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/19890724-niva-2266.pdf

Andre Rapporter

Forslag til tiltaksorientert overvåkingsprogram for Real Alloy (3. februar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20210203-niva-forslag-overvakingsprogram-real-alloy-1.pdf

Forslag til tiltaksorientert overvåkingsprogram for Bergmesteren Raudsand (30. november 2020):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/01/20201130-forslag-til-tiltaksorientert-overvakingsprogram.pdf

Overvåkningsrapport 2020:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/03/20210226-overvakingsrapport-2020.pdf

Overvåkningsrapport 2019:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/03/20200227-overvakingsrapport-2019.pdf

2018 Niva: Vurdering av behov for undersøkelse av Tingvollfjorden. Oppdragsgiver Veidekke.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20181024-niva-vurdering-av-behov-for-undersokelse.pdf

2016 Rambøll: Vannovervåkning. Oppdragsgiver Bergmesteren Raudsand

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/03/20160113-ramboll-vannovervacc8ak-2016.pdf

1990 Niva: Vannutskifting og vannkvalitet. Oppdragsgiver Statens forurensningstilsyn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/199004-niva-vannutskifting-og-vannkavlitet.pdf

2013 Niva: Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder. Oppdragsgiver Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20131203-m75-oug-klassifisering-av-miljotilstand-i-industrifjorder.pdf

Innlegg fra Nei til Giftdeponi

Utslipp av kvikksølv til fjorden uten tillatelse (6. juni 2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/06/06/utslipp-av-kvikksolv-til-fjorden-uten-tillatelse/

Real Alloy øker utslippene (29. mai 2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/29/real-alloy-oker-utslippene/

Avvik i utslippstillatelsen (24. mai 2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/24/avvik-i-utslippstilatelsen/

Deponi avsluttet i 2018 – fortsatt store utslipp (16.3.2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/03/16/deponi-avsluttet-i-2018-fortsatt-store-utslipp/

Ukontrollerte utslipp (13.3.2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/03/13/ukontrollerte-utslipp/

Real Alloy på Raudsand krever økte utslipp (28.2.2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/28/real-alloy-pa-raudsand-krever-okte-utslipp/

NIVA hemmeligholder informasjon om rapport finansiert av Veidekke (23.1.2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/23/niva-hemmeligholder-informasjon-i-rapport-finansiert-av-veidekke/

Molde kommune vil vedta en økning i utslippene til fjorden (23.11.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/23/molde-kommune-vil-vedta-en-okning-i-utslippene-til-fjorden/

Omfattende toksiske effekter (1.11.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/01/omfattende-toksiske-effekter/

Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år (26.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/26/fordobling-av-miljogiften-pcb-pa-seks-ar/

Målestasjoner i de forurensede områdene mangler (23.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/23/malestasjoner-i-de-forurensede-omradene-mangler/

Hemmeligholdt målinger av fjorden (22.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/22/hemmeligholdt-malinger-av-fjorden/

Tilstanden til fjorden utenfor Raudsand er forverret (20.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/20/tilstanden-til-fjorden-utenfor-raudsand-er-forverret/

Veidekke produserer egen dokumentasjon (12.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/12/veidekke-produserer-egen-dokumentasjon/

Veidekke med miljømessige overskridelser (7.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

Vil Molde fortsette å forgifte fjorden? (12.6.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/06/12/vil-molde-fortsette-a-forgifte-fjorden/