Påfyll av farlig avfall til Raudsand – miljøgiftene slippes ut i fjorden

Wilson Avonmouth ankommer Raudsand tirsdag 23. mai 2023 med saltslagg fra Wales. Speira kjøpte nylig anleggene til Real Alloy i Norge. Bedriften vil fortsette med å vaske ut avfallsstoffene med vann fra Raudsandvatnet. Avfallsvannet sammen med miljøgiftene slippes ut til nordmørsfjorden. Store mengder kjemikalier tilsettes for å maksimere utslippsmengden.

Forsidefoto: Hagland Pioneer ankom Raudsand fra Tyskland 19. april 2023

Speira kjøpte opp Real Alloy og er nå ny eier av Real Alloy Raudsand. Handelen ble godkjent under forutsetning av at firmaets avdeling utenfor Swansea i Wales selges. Nå ankommer en ny skipslast med saltslagg fra Wales. Anlegget på Raudsand er det eneste i Europa som sender utslippet til fjord eller hav.

Kjemikalier tilsettes for maksimalt utslipp

For å kunne slippe ut maksimalt med forurenset avfallsvann bruker bedriften et kjemisk stoff (flokulant) fra det tyske firmaet Separ Chemie Gmbh. Stoffet Poly Separ AN 13 TW blandes inn i prosessvannet før utslipp til fjorden. Utslippet fra Real Alloy blandes med forurenset utslipp fra gruvene og forurenset utslipp fra deponiene før det sendes til fjorden.

Store mengder saltslagg fraktes fra innland og utland

Sammen med skipene fra utlandet med avfall kommer det store mengder saltslagg med bil. Alt saltslagg fra Rød kjøres til Raudsand. Også andre firma leverer trailerlaster med avfall til Raudsand. Bedriften har ikke nok lagerkapasitet og bruker en industrihall i bygda for mellomlagring.

5 døgn på havet

Skipet Wilson Avonmouth er registrert i Barbados. Skipet kan frakte over 3 500 tonn og ankommer Raudsand om ettermiddagen 23. mai 2023. Skipet har da brukt over fem døgn på ferden fra Briton Ferry utenfor Swansea i Wales. Skipet går opp Irskesjøen og passerer Hebridene, Orknøyene og Shetland i Atlanterhavet. Skipet går videre inn i Norskehavet og over Hustadvika før det passerer Kristiansund og inn Tingvollfjorden til Raudsand i Molde kommune. Bedriften Real Alloy ligger i Romsdal og alle utslippene sendes til Nordmørsfjorden.