Politikerne i fylket vedtok møte med departement og direktorat om opprydding på Raudsand – ingenting skjer

Fylkesutvalget vedtok for 10 måneder siden enstemmig å be departement om å sette i gang opprydding på Raudsand. Ennå har ikke fylkeskommunen kontaktet departementet. Administrasjonen i fylket følger ikke opp vedtaket i fylkesutvalget.

Forsidebilde: Faksimile Romsdals Budstikke 1. juli 2022

Fylkesutvalget vedtok 27. juni 2022 et krav om at Nærings- og fiskeridepartementet skal sette i gang opprydding i forurensningen i gruveanlegget på Raudsand. Fylkesutvalget vedtok også at Fylkesordføreren sammen med lederen av vassregionutvalget skal gjennomføre møter med departement og Miljødirektoratet om oppfølging og opprydding på Raudsand. Ti måneder etter vedtaket er det ennå ikke registrert noe oppfølging av forurensningssituasjonen i gruvene på Raudsand.

Vedtak i Fylkesutvalget den 27. juni 2022

Null bærekraft på Raudsand

Ett av FNs 17 bærekraftsmål er å «Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

Siden vedtaket i fylkesutvalget er det ny fylkesordfører og ny fylkeskommunedirektør. Selv med nye toppledere må politikerne forvente at vedtak følges opp. Fylkeskommunen har vært opptatt med måling av bærekraft. Fylkeskommunen sørger ikke for å følge opp med praktisk politikk bærekraftsmålene til FN.

Behov for opprydding

Bekymringene knyttet til Raudsand fra fylkeskommunen er tidligere ulovlig aktivitet, og at omfanget av avfall som ligg i gruvegangene er ukjent. Det er behov for opprydding og at ny aktivitet ikke medfører mer forurensning som kommer i konflikt med miljømålene for fjorden. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for opprydding ved gruveanlegget. Miljødirektoratet har ansvaret for å avklare ny aktivitet opp mot miljømålene.