Speira har fullført oppkjøpet av Real Alloy

Speira har fullført oppkjøpet av den europeiske virksomheten til Real Alloy. Real Alloy i Norge smelter om og vasker ut aluminium fra saltslagg. Saltrester og miljøgifter deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Real Alloy Raudsand er oppkjøpt av Speira. Miljødirektoratet påviste mange avvik våren 2022 på Raudsand.

Oppkjøpet inkluderer tre resirkuleringsanlegg for aluminium og magnesium i Tyskland, samt et anlegg for aluminium på Rød og et anlegg for resirkulering av saltslagg på Raudsand. 

Anleggene som nå kjøpes opp vil bli integrert i Speiras virksomhet i Tyskland og Norg. Speira vil fortsette å tilby resirkuleringstjenester til eksterne parter.

Aurea SAs tidligere annonserte oppkjøp av Speiras anlegg i Sainte-Menehould i Frankrike og Swansea, Storbritannia, forventes sluttført tidlig i andre kvartal 2023. Speira er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre dette salget for å få gjennomført oppkjøpet av Real Alloy Europe.

https://www.speira.com/nb/media/speira-fullfoerer-oppkjoepet-av-real-alloy-europe/