Jakten på giftkilden del 6

Fylkeskommunen gjennomfører miljøundersøkelse av fjorden utenfor Raudsand. Undersøkelsen gjennomføres uavhengig av Miljødirektoratet og forurensningsbedriftene.

Forsidebilde: Båten Annelida fra Åkerblå utenfor Raudsand på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune 8. mars 2023

Firmaet Åkerblå gjennomfører en Miljøundersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. Selve undersøkelsene er gjennomført den 8. og 9. mars 2023.

Møre og Romsdal fylkeskommune gikk i mot planene om å etablere et mottaks- og gjenvinningsanlegg for uorganisk farlig avfall, med deponering, utfylling av masser i sjø og utbygging av kaianlegg på Raudsand i Molde kommune. Bakgrunnen er miljømålene for Tingvollfjorden.

Undersøkelser med dykkere utenfor Raudsand på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune 8. mars 2023

Fastslå miljøtilstanden

Nå gjennomfører firmaet Åkerblå en miljøundersøkelse av fjorden utenfor Raudsand på oppdrag for fylkeskommunen. Åkerblå har hovedkontor på Frøya og mange avdelingskontor. Her i fylket har de kontor i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Åkerblå vant konkurransen som Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut. Fylkeskommunen har et budsjett på 750 000,- eks mva for undersøkelsen.

Formålet med miljøundersøkelsen er å kartlegge de økologiske og kjemiske forholdene i Tingvollfjorden ved Raudsand og fastslå en miljøtilstand etter vannforskriften. Videre skal undersøkelsen vurdere påvirkningen planlagt aktivitet ved Raudsand vil ha på både miljøtilstand og miljømåloppnåelse i vannforekomsten.

Høyre stemte i mot å følge opp miljøforholdene

Fylkestinget vedtok den 15. juni 2022 å følge opp miljøforholdene om deponiet på Raudsand ved å sette av midler for prøvetaking i Tingvollfjorden. Fremskrittspartiet fremmet forslaget om å følge opp miljøforholdene. Høyre stemte i mot å følge opp miljøforholdene sammen med en enslig representant fra Arbeiderpartiet.