Jakten på giftkilden del 5

En årsak til utslipp av miljøgifter til Tingvollfjorden er bedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. Onsdag 1. mars 2023 kl 08:00 ankom en ny båt fra Wales med farlig avfall. Avfallet vaskes og restene med miljøgifter pumpes ut i fjorden.

Forsidefoto: Annet avfall som er med «saltslagget» og ble lagret utendørs. Foto Miljødirektoratet

Ingen kontroll på import av farlig avfall

Importen av saltslagg fra Wales er ikke kontrollert av myndighetene. All dokumentasjon baseres på «egenkontroll» som bedriften utfører. Ved en uanmeldt kontroll fra Miljødirektoratet våren 2022 ble det utendørs på kaia avdekket store mengder rustet jern og stål.

En analyserapport viser at avfallet som er lagret utendørs inneholder en rekke forskjellige metalloksider, fluorid og klorid. Miljødirektoratet oppga at avfallet ikke var sikret godt nok for å hindre spredning til sjø. Hva som skjer med annet avfall fra produksjonen er ikke oppgitt. Miljødirektoratet oppgir at bedriften ikke har avfall til deponi.

Eneste anlegg i Europa med utslipp til en fjord

Wilson Aviles ankom Raudsand i Molde 1. mars 2023 kl 0800 med farlig avfall fra Wales

Onsdag 1. mars 2023 ankom en ny båt med farlig avfall fra Wales. Andre anlegg i Europa har ikke utslipp av store mengder prosessvann til fjord eller hav.

Avfallet er ikke kontrollert for PCB selv om sedimentene utenfor industriområdet viser store mengder PCB i sedimentene.