Stor utvidelse på Real Alloy Rød

Real Alloy skal bygge et nytt stort tilbygg på Rød. Bygget skal inneholde en ny smelteovn for å øke produksjonen. Bygget har en høyde på 15 meter og en grunnflate på over 1 500 m2. Utvidelsen forutsetter økte utslippstillatelser på Raudsand.

Forsidebilde: Illustrasjon viser fabrikkhallen som skal bygges på Rød i tilknytning til dagens bygg.

Det er firmaet J. Tufteland AS fra Stord som er ansvarlig søker. Bygget er 53,3 x 29.6 meter som tilsvarer 1500 m2. Høyden på bygget er på 15 meter. Bygget er over 5 meter høyere enn tilstøtende fabrikkhall.

Bildet som viser Real Alloy Rød før utvidelse. Metallskrap lagres åpent på plassen.

Det er påvist inntil 17 meter leire og bygget må peles ned til fast fjell. Byggingen krever flere dispensasjoner og Molde kommune er positiv til byggingen.

Umiddelbar produksjonsstopp hvis ikke Miljødirektoratet øker utslippstillatelsen på Raudsand

Real Alloy viser til at en begrensning av utslippstillatelsen på Raudsand vil føre til store økonomiske problemer. Siden produksjonen på Rød er avhengig av å sende det farlige avfallet saltslagg til anlegget på Raudsand vil anlegget på Rød rammes umiddelbart. Det vil føre til produksjonsstopp på begge plassene hvis utslippstillatelsen ikke økes.

Situasjonsplan over nybygg i blått på Rød

Miljødirektoratet med 6 avvik på Real Alloy Rød

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn på Real Alloy Rød den 30. mars 2022. Direktoratet rapporterte om 6 avvik på bedriften og avvikene må rettes snarest. Miljødirektoratet varslet en tvangsmulkt på kr 400 000 om avvikene ikke ble rettet.

Arbeidstilsynet: 6 Avvik på Real Alloy

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Real Alloy på Rød 29. september 2022. Tilsynet medførte 6 avvik og 3 anmerkninger. Avvik er manglende etterlevelse av krav gitt i lov.

Hemmelige tegninger av tiltaket

Tegningene av tiltaket er hemmeligholdt. Miljødirektoratet nekter å gi ut informasjon. Bildet er fra konfidensielle plantegninger som Nei til Giftdeponi har fått tilsendt.

Tegningene av tiltaket er hemmeligholdt. Miljødirektoratet nekter å gi ut informasjon. Bildet er fra plantegninger som Nei til Giftdeponi har fått tilsendt.