Gjelsten med deponiløsning for farlig avfall

Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH AS starter byggingen av et anlegg på Langøya i Oslofjorden som vil dekke deponibehovet for farlig avfall i Norge i en tiårshorisont framover.

Forsidefoto: Ingen reelle alternativ til Langøya, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

NOAHs investeringsbeslutning ble tatt etter at Kommunal- og distriktsdepartementet ga NOAH og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark medhold i en klage over et vedtak i Holmestrand kommune om saken. Flertallet i kommunen vedtok et midlertidig bygge og deleforbud, som ville stanset NOAHs planer. Nå er vedtaket til kommunen satt til side.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er klar i sin uttalelse om saken.

– I dag fins ingen reelle alternativ til Langøya for avfallsdeponi for håndtering av farlig avfall i Norge. Samtidig er vi forpliktet etter internasjonalt regelverk å sikre nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall. En avvikling av drifta av deponiet allerede i 2024 ville derfor fått betydelig negative konsekvenser for nasjonale interesser og internasjonale miljøforpliktelser, sier Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding fra departementet.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/Mo63y5/gjelsten-med-deponiloesning-for-farlig-avfall