Fremskrittspartiet med viktig vedtak i Fylkestinget

Gunnhild Meringdal i Fremskrittspartiet la frem en interpellasjon om forurensningen i Sunndals-/Tingvollfjorden på møtet i fylkestinget 13. desember 2022. Interpellasjonen fra FrP- representanten førte til et enstemmig vedtak i fylkestinget om å samle ledere og fagfolk i de berørte kommuner til et møte hvor fokuset er på hvordan man kan bidra til å løse miljøforurensningen i Sunndal-Tingvollfjorden.

Forsidefoto: Gunnhild Meringdal (FrP) på fylkestinget med interpellasjon om forurensning i Sunndals- Tingvollfjorden.

Fremskrittspartiet tar ansvar for å løse miljøforurensningen i fjorden

Utdrag fra interpellasjonen til Gunnhild Meringdal (FrP)

Fremskrittspartiet har engasjert seg sterkt i Raudsand-saken og forurensningen i Sunndal-Tingvollfjorden. Partiet mener man må kunne greie å samle ledere og fagfolk i de berørte kommuner til et møte hvor fokuset er på hvordan man kan bidra til å løse miljøforurensningen i Sunndal-Tingvollfjorden.

Positiv fylkesordfører

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap)

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) er positiv til forslaget. Fylkesordføreren vil ta initiativ til et møte med aktuelle kommuner og sektorer der miljøtilstand og miljømål i Sunndals- og Tingvollfjorden settes på dagsorden. Vedtaket var et av de siste til Tove-Lise Torve som fylkesordfører. Det blir opp til ny fylkesordfører Line Hatmosø Hoem (Ap) å følge opp vedtaket.

Enstemmig vedtak

Utdrag av protokollen til Fylkestinget 13. desember 2022

Forslaget fra Gunnhild Meringdal (FrP) om å kalle inn til møte med de berørte parter/nabokommuner ble fremmet som en oppfølging til interpellasjonen.

Moldeordføreren stemte for et møte med nabokommunene

Forslaget om å kalle inn til møte med de impliserte parter/kommuner ble enstemmig vedtatt. Moldeordføreren stemte for møte. I sitt eget kommunestyre gikk høyreordføreren sterkt imot at kommunen skulle bidra til et møte med nabokommunene i forbindelse med en reguleringsendring på industriområdet på Raudsand. Her stemte moldeordføreren (H) sammen med 46 andre i fylkestinget for et møte med hensikt å nå miljømåla i fjorden.