Ekstraordinært årsmøte i Giftfritt Molde

Giftfritt Molde avholder ekstraordinært årsmøte torsdag 27. oktober 2022 kl. 18:00 – ca. 20:00. Møtet avholdes på Scandic Seilet.

Årsmøtesaker, innlegg og orienteringer. Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig ved møtets start. Medlemmer i organisasjonen Giftfritt Molde har stemmerett i årsmøtet.