Nei til deponi for farlig avfall

Molde kommunestyre vedtok den 20. oktober 2022 å sende ut en reguleringsendring for industriområdet på Raudsand på høring. I forslaget er det viktigste punktet: «Det tillates ikke deponering av farlig avfall».

Forsidebildet: Molde kommunestyre 20. oktober 2022

Kommunestyret var enstemmig i forslaget om så si nei til deponering av farlig avfall eller «Nei til Giftdeponi«. Etter en høring vil administrasjonen legge frem reguleringsendringen for endelig vedtak i kommunestyret. Nei til Giftdeponi anbefaler å sende inn høringsuttale når den blir lagt ut. Høringen vil publiseres på denne siden.

Molde kommune vil ikke samhandle med nabokommunene

Bjørn Jacobsen (SV) la fram ett oversendingsforslag om at kommunedirektøren bør samhandle forvaltningsarbeidet for Sunndal/Tingvollfjorden med Tingvoll, Gjemnes, Sunndal kommuner samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forslag fra Bjørn Jacobsen (SV)

Ordføreren hindrer debatt

Ordføreren tok ordet rett før avstemming med å oppfordre kommunestyret til å ikke stemme for forslaget. Når ordføreren gjennomfører ett innlegg før avstemming er det ikke mulig for kommunestyret å svare på innlegget. Ordføreren overkjører kommunestyret og hindrer en debatt på sitt eget innlegg.

Representanter som stemte mot å samhandle med nabokommunene

Forslaget falt mot 31 stemmer. Oversendelsesforslaget manglet 4 representanter på å bli vedtatt.

Enstemmig vedtak om å si Nei til deponi for farlig avfall.

Alle bestemmelser som tillot deponering av farlig avfall er fjernet, og det ier lagt til bestemmelser som fjerner muligheten for deponering av farlig avfall. Teksten som hindrer deponering av farlig avfall er lagt inn i planbestemmelsene med: «Det tillates ikke deponering av farlig avfall.».

Enstemmig vedtak i kommunestyret.

Det gjenstår en behandling av reguleringsendringen etter høringen hvor kommunestyret skal vedta endelig reguleringsendring.