Amerikansk eierfond tar over Real Alloy

Det tyske selskapet Speira tar over Real Alloy Europe. Speira er kontrollert av det amerikanske eierfondet KPS. Real Alloy på Raudsand og Rød får dermed nye eiere.

Europakommisjonen har godkjent kjøpet under forutsetning at anlegget i Swansea i Wales og RVA i Frankrike selges til en selges til en annen kjøper. En stor del av det farlige avfallet saltslagg som behandles på Raudsand importeres fra anlegget i Wales. Hvor det farlige avfallet vil importeres fra i fortsettelsen er ukjent.

Real Alloy Raudsand

Kilde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6274

Real Alloy slipper ut miljøgifter til fjorden

Real Alloy har tillatelse til å slippe ut miljøgifter og salter. Utslippene er økende og Miljødirektoratet vil øke pH i utslippet etter en nylig høring.