Gjemnes kommune negativ til økt pH utslipp

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok enstemmig den 20. september 2022 en negativ høringsuttale om tillatelse til økt pH i utslippet fra Real Alloy Raudsand.

Forsidefoto: Formannskapsmøte Gjemnes kommune 20. september 2022 – Kommunedirektør og Ordfører.

Gjemnes kommune stiller seg negativ til at Miljødirektoratet skal tillate økt pH for utslipp fra Real Alloy til Tingvollfjorden uten å utrede hva utslipp som omsøkt eventuelt vil medføre av negative effekter på miljøet og resipienten. Det må dokumenteres hvilke mulige negative effekter en økt pH i utslippet kan ha på forurensinger i utslipp og i fjorden, og om disse kan endre biotilegneligheten.

Den kritiske høringsuttalen ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Saksframlegget finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220913-gjemnes-kommune-kommunedirektorens-saksutredning.pdf

Saksprotokoll fra Gjemnes kommune finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220920-gjemnes-kommune-saksprotokoll.pdf