Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning i utslippet

Miljødirektoratet har nylig avsluttet en høring om forhøyet utslipp av pH i utslippet av forurenset prosessvann til fjorden. Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning av pH i utslippet og har sendt inn en lengre høringsuttale.

Utdrag fra høringsuttalen:

  • Dokumentasjon viser overskridelser av tillatelsen de siste 10 årene
  • Økte utslipp kan ikke godtas, en høring på kun pH i utslippet er mangelfullt
  • Kan en langvarig overskridelse rettferdiggjøre en forhøyet grense?
  • Utslippet er ikke vurdert helhetlig sammen med utslippene fra gruvene
  • Fjorden viser en negativ miljømessig utvikling
  • Nedgang i arter og individer i bløtbunnsfaunaen
  • Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand
  • Miljødirektoratet har ikke satt grense for utslipp for kobber og suspendert stoff
  • Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Hele høringsuttalen finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220922-horingsuttalelse-real-alloy-ph.pdf