Formannskapet i Molde kommune sier nei til farlig avfall

Formannskapet i Molde vedtok den 6. september 2022 å sende kommunedirektørens forslag tilbake med beskjed om at uorganisk farlig avfall ikke skal inngå i reguleringsplanen. Kommunestyret skal foreta en endelig avgjørelse den 15. september 2022.

Oppdatering 8. september 2022: Vedtaket i formannskapet er endelig og vil ikke sendes videre til kommunestyret. Administrasjonen må starte arbeidet med omregulering hvor det ikke tillates deponi for farlig avfall.

En representant fra MDG og to fra SP la frem følgende forslag: «Saken sendes tilbake. I nytt forslag til reguleringsendring skal deponi for uorganisk farlig avfall ikke inngå i planen, heller ikke stabilisert uorganisk farlig avfall«.  Forslaget ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. MDG (1), SP (2), SV(2), Frp (1) og AP (1) stemte for. H (4), Krf( 1) og AP(1) stemte i mot forslaget.

Jevnt om giftdeponi

Saken skal opp i kommunestyret for behandling 15. september 2022. Utfallet i kommunestyret er usikkert og vil sannsynligvis bli jevnt. Det er trist at Høyre, Krf og halvparten av AP i formannskapet går inn for giftdeponi på Raudsand.

Representanten fra Krf hadde et oversendelsesforslag med «ber kommunedirektøren om å sette fortgang i arbeidet med reguleringsendring uten deponi for farlig uorganisk avfall«. Krf representanten stemte deretter i mot å be om en reguleringsendring uten deponi for farlig avfall!