Forurensning fra Real Alloy Rød

Den idylliske bygda Rød i Molde kommune røyklegges. Videoopptak om forurensning til luft fra Real Alloy Rød. Bilder og video fra juli 2022.

Forsidebilde: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 25. juli 2022.

Video:

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft.

  • Den idylliske bygda røyklegges.
  • Problemet med utslippene har pågått i mange år.
  • Den tyske bedriften har mange avvik, senest etter uanmeldt besøk våren 2022.
  • Miljødirektoratet påpekte 6 avvik og varslet en tvangsmulkt på kr 400 000.
  • Real Alloy lover bedring men ingenting skjer.
  • Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting.
  • Real Alloy Raudsand var stengt på grunn av utslipp til luft og store luktproblem i 2014 og 2016.
  • Miljødirektoratet truet med å stenge bedriften på Raudsand i 2022.
  • Utslippene til luft fortsetter uten kontroll.
  • Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.