Utslipp fra Real Alloy ?

Et område utenfor kaien til Real Alloy på Raudsand viser det som sannsynligvis er utslipp fra bedriften. Ett rør ender i området hvor det sannsynligvis hoper seg opp etter utslipp.

Forsidebilde: Dronebilde fra april 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utenfor kaia på industriområdet på Raudsand vises en tydelig forhøyning på fjordbunnen. Årsaken til forhøyningen er ukjent. Kaia brukes av Real Alloy og Veidekke. Et utslippsrør fra Real Alloy ender i samme området.

Inspeksjonsrapport fra Abyss Subsea

Abyss Subsea gjennomførte en inspeksjon av havbunnen utenfor industriområdet på Raudsand den 7. februar 2017. Kartleggingen viste ikke noe som kan forklare hva det er som vises på dronebildene. ROV tok mange bilder og et av bildene viser et utslippsrør som ender på samme plass som vises som ett hvitt felt på dronebilder fra 2022.

Abyss Subsea gjennomførte kartlegging av sjøbunnen 7. februar 2017. Bildet er tatt utenfor kaia og viser et utslippsrør. Inspeksjonsrapporten omtaler ikke området som vises på dronebildene. Er det utslipp fra røret som vises på dronebildene?
Dronebilde fra våren 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utslipp av forurenset avfall vises på ekkolodd

Ekkoloddbilde fra oktober 2021 som viser en topp nede på bunnen utenfor Real Alloy. Bildet er tatt i oktober 2021. Viser bildet dumpet avfall?

Et ekkoloddbilde utenfor Real Alloy viser noe ukjent på bunnen på omlag 30 meters dyp. Er det forurenset avfall som vises?

Utslipp ved lossing og lasting

Bedriften hadde i mange lossinger og lastinger våren 2021 feil på krana som medførte utslipp av farlig avfall til sjø. Utslippene er dokumentert i en video: