Krever at departementet rydder opp i gruvene på Raudsand

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal krever at det settes i gang opprydding i gruvene på Raudsand.

Kravet i mandagens vedtak er rettet mot Nærings- og fiskeridepartementet. I vedtaket ber man også om at fylkesordføreren og lederen av vassregionutvalget får møte Klima- og Miljøverndepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet om opprydding og status for forurensningssituasjonen på Raudsand.

(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/krever-at-departementet-rydder-opp-i-gruvene-pa-raudsand/s/5-51-1170183