Fylkeskommunedirektøren krever opprydding på Raudsand

Fylkeskommunedirektøren krever en oversikt fra Nærings- og fiskeridepartemenet om forurensningen på Raudsand. Det kreves også opprydding.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal fylke møtes 27. juni 2022. Fylkeskommunedirektøren kommer med følgende innstilling:

Fylkeskommunen at krever oversikt og opprydding på Raudsand

Fylkeskommunen krever at Nærings- og fiskeridepartementet får oversikt over forurensningssituasjonen i gruveanlegget på Raudsand. Fylkeskommunen krever også at det settes i opprydding.

Fylkesordføreren krever et møte med departementene

Fylkesordføreren ønsker sammen med lederen av vassregionutvalget et møte med Klima- og miljødepartementet/Nærings- og fiskeridepartementet om status for Raudsand og opprydding.

Fylkesordføreren krever et møte med Miljødirektoratet

Fylkesordføreren ønsker sammen med lederen av vassregionutvalget et møte med Miljødirektoratet om oppfølging av forurensningssituasjonen på Raudsand.

Saksframlegget:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/06/20220627-sakframlegg-fylkesutvalget.pdf