Departementet svarer ikke på klage om inhabilitet

For 15 måneder siden ble det sendt inn en klage på inhabilitet hos Statsforvalteren. Daværende Statsforvalter var søker til stillingen som kommunedirektør i Molde. Ennå har ikke departementet svart på klagen.

Forsidebilde fra en artikkel i Romsdals Budstikke 24. april 2021

Den 15.04.2021 ble en inhabilitetsinnsigelse sendt til Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsenderne mente at Statsforvalter Rigmor Brøste var inhabil i behandlingen av en lovlighetskontroll av et vedtak i planutvalget om oppstart av deponiet på Raudsand. Brøste var på søkerlisten som kommunedirektør i Molde kommune. Samtidig som Statsforvalteren behandlet en lovlighetskontroll i samme kommune. Molde kommune har etter 15 måneder ikke mottatt svar fra departementet på lovlighetskontrollen.

Fra møteinnkalling til Molde formannskap 16.juni 2022

Ny ledelse i departementet og ny Statsforvalter

I løpet av tiden det har gått siden innsigelsen er innsendt er det tilsatt ny Statsforvalter. Departementet har fått nytt navn og heter nå Kommunal- og distriktsdepartementet. Og på samme tid er det skiftet ut to ministere i departementet.