Ny utsettelse på endring av reguleringsplanen

Kommunedirektøren opplyser om en ny utsettelse av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Nåværende reguleringsplan er fortsatt gjeldende. Det betyr at det kan søkes om oppstart av mottak av farlig uorganisk avfall og kommunen kan ikke si nei.

Forsidefoto: Industriområdet på Raudsand med planer for farlig avfallsdeponi.

6. mars 2020 stadfestet Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen på Raudsand etter innsigelser fra nabokommunene. Allerede 17. september 2020 vedtok Molde kommunestyre å omregulere området.

Dem 16.desember 2021 ba kommunestyret kommunedirektøren om å sette fortgang i arbeidet med reguleringsendring uten deponi for uorganisk, farlig avfall. Kommunestyret har et tydelig ønske om å ikke tillate deponering av
farlig uorganisk avfall. Fortsatt trenerer og hemmeligholder administrasjonen oppstart av omregulering.

Tidligst i august 2022

Det har vært antydet en fremleggelse av omregulering i april, mai og juni 2022. Kommunedirektøren varsler nå at det nye planforslaget legges fram tidligst i august 2022.

Nåværende reguleringsplan er fortsatt gjeldende og det betyr at det kan søkes om oppstart av mottak av farlig uorganisk avfall og kommunen kan ikke si nei. Planen regulerer et stort areal avsatt til industri og deponering av miljøfarlig avfall. Dette gjelder både på bakkeplan og under bakken.