Real Alloy presser på for ny import av farlig avfall

Miljødirektoratet stoppet import av farlig avfall til Real Alloy på Raudsand 6. april 2022. Real Alloy presser på for å starte opp igjen importen snarest mulig.

Forside: Utdrag fra møtereferat mellom Real Alloy og Miljødirektoratet. Anonymisert av Nei til Giftdeponi

Real Alloy og Miljødirektoratet møttes 13. mai 2022 på Helsfyr i Oslo. Mange fra hovedkontoret i Trondheim tok turen til Oslo. Fra Real Alloy deltok flere fra ledelsen i Tyskland.

Real Alloy med advokat

Real Alloy hadde med advokat til møtet med Miljødirektoratet. Det var en partner i advokatfirmaet Haavind som møtte for Real Alloy. Også en representant for Speira var tilstede på møtet. Speira er i prosess for å kjøpe opp Real Alloy.

Problem med firmakulturen på Raudsand

Miljødirektoratets leder med introduksjon

En leder i Miljødirektoratet startet med at de ser alvorlig på situasjonen på Raudsand og viser til stengingene av fabrikken i 2014 og 2016. Lederen påpekte også at de ser at det er et problem med firmakulturen på Raudsand.

Tunnelsyn

Miljødirektoratet advarer mot at Real Alloy har tunnelsyn på kun hva som er avdekt på tilsynet og ber om at de jobber med hele fabrikken.

I dialog med Molde kommune om Raudsand-dammen

En av de tyske lederne i Real Alloy opplyste om at de er i dialog med Molde kommune om investeringer i Raudsand-dammen for å få vann til å vaske saltslagget. Det jobbes også med å unngå at skrap-metall blir med fra Swansea til Raudsand!

Syre vil løse pH-problemet

Real Alloys tyske sjef med innlegg om utfordringene på Raudsand

En annen tysk sjef uttaler at de ikke vil kunne slippe ut prosessvann som oppfyller pH-kravet uten å tilsette syre. Å tilsette syre er ikke ønskelig.

Effektene av felles utslipp med deponiene utredes

Real Alloy vil også plutselig se på effektene av utslippet fra de gamle gruvene som slippes ut sammen med prosessvannet fra Real Alloy. Det er spesielt at dette er et tema nå siden disse utslippene har foregått i samme rør i årtier.

Klart for ny import av saltslagg

Miljødirektoratet bekrefter at de har mottatt all dokumentasjon og bare venter på klarsignal for å tillate ny import av saltslagg.