Hemmelighold, trenering og manglende saksbehandling

Nei til Giftdeponi (NTGD) sendte et innsynskrav til Molde kommune i februar. Etter oppfordring fra jurist klagde NTGD inn avslaget. Kommunen avslo innsynskravet og sendte innsynskravet videre til Statsforvalteren. Etter utallige purringer og klager har ennå ikke Statsforvalteren svart. Innsynskravet er forholdsvis enkelt. En så lang saksbehandlingstid av kommune og Statsforvalter oppfattes som trenering. Tidslinje: … Fortsett å lese Hemmelighold, trenering og manglende saksbehandling