115 timer i reisetid med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Clyde ankom Raudsand i Molde kommune med nesten 3 000 tonn saltslagg natt til søndag 27. februar 2022. Saltslagg er farlig avfall og rester etter smelting av forskjellig aluminiumsskrap.

Skipet brukte nesten 5 døgn eller 115 timer på reisen. Skipet seilte rundt Storbritannia og gjennom den engelske kanal før skipet ankom Raudsand i Molde kommune.

Utslipp av restavfall til fjorden

Etter behandling av det farlige avfallet på Raudsand slippes restene av avfallet ut i nordmørsfjorden. Det slippes ut 40 % eller over 1 000 tonn med rester av avfallet.

Nei til Giftdeponi omtalte denne skipsfrakten fra Waunarlwydd i Wales i en tidligere artikkel.