Kollaps av Kleivdammen ?

Bilder viser ukontrollert flom ut fra Kleivdammen på Raudsand. Flomvannet renner ned i rasgropa etter store ras på 70-tallet. I rasgropa bygges det en undergang under fylkesvegen. Flomvannet renner videre inn i gruvene som inneholder avfall etter tidligere drift. Flomvannet renner gjennom gruvene og ut i fjorden. Forsidebildet viser ukontrollert overløp av vann fra Kleivdammen … Fortsett å lese Kollaps av Kleivdammen ?