Stor produksjonsøkning på Real Alloy

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune har fordoblet produksjonen. Bedriften behandler farlig avfall først og fremst fra Storbritannia. Produksjonsøkningen fører til økte utslipp til fjorden. En fjord som er forurenset. Produksjonen i 2020 er fordoblet i forhold til gjennomsnittlig produksjon i årene 2012 til 2019.

Diagram: Oversikt over behandlet saltslagg på Real Alloy i årene 2012-2020.

Stort utslipp av natrium. Utslippet utgjør 15 % av behandlet avfall

I produksjonsåret 2020 hadde Real Alloy et utslipp til fjorden på 6 860 tonn Natrium. Utslippet utgjør 15 % av alt behandlet saltslagg. Utslippet i 2020 er større enn summen av årene 2015 til 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Stor økning i utslipp av miljøgiften kobber

Real Alloy hadde et utslipp av kobber i 2020 på 1 170 kg. Et utslipp som er fordoblet i forhold til tidligere tillatelse. Tidligere tillatelse var på 600 kg. Miljødirektoratet har ikke fastsatt noen ny utslippsgrense. Utslippet i 2020 er femdoblet i forhold til snittet i årene 2013 – 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Økning i utslipp av suspendert stoff

Real Alloy øker utslipp av suspendert stoff. Utslippet i 2020 er 3 ganger større enn snittet av utslippet i de fire årene fra 2016 til 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Kilde:

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5132

https://neitilgiftdeponi.com/real-alloy/