Mener kommunen forsøker å komme seg unna

Miljøvernforbund (NMF) antyder at Molde kommune trenerer arbeidet med å registrere grunnforurensing på Raudsand. I 2019 anmeldte NMF daværende Nesset kommune for manglende registrering av grunnforurensing på Raudsand. Kommunene er ifølge NMF pålagt å registrere slik forurensing.

https://www.driva.no/nyheter/2022/02/01/Mener-kommunen-fors%C3%B8ker-%C3%A5-komme-seg-unna-25094138.ece