Real Alloy – en samleside

Nei til Giftdeponi har organisert et utvalg av kilder på en egen side. Kildene er informasjon og dokumentasjon av innlegg publisert av Nei til Giftdeponi.

Real Alloy på Raudsand behandler restavfall fra restavfall. Avfallet er karakterisert som farlig avfall. 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Deponering av avfallet i fjorden er uten kostnad for bedriften.

https://neitilgiftdeponi.com/real-alloy/