Ny båtlast fra Wales med farlig avfall

Onsdag 26. januar 2022 kommer en ny båtlast med farlig avfall til Raudsand. Båten kommer fra Wales lastet med 2 450 000 kg Saltslagg. 1 000 000 kg (1 000 tonn) av restene av det farlige avfallet slippes ut i fjorden. Fjorden brukes som deponi for miljøgifter.

Foto: Wilson Alicante ankommer Raudsand 26. januar 2022 lastet med farlig avfall

Grønnvasking

Wilson Alicante losset farlig avfall på Raudsand 24. oktober 2020. Hele 16 skipslaster har i mellomtiden ankommet Raudsand for grønnvasking av avfall og forurensning av fjorden.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. Avfallsrestene er miljøgifter som deponeres i fjorden.

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

Samleside om Real Alloy: