Gyda sender avfallsrester til fjorden

Ekstremværet Gyda påvirker driften ved Real Alloy på Raudsand. I en video publisert på Snapchat viser hvordan regnet sender avfallsrester til fjorden.

Videoen var filmet på Real Alloy den 12. januar 2022 og delt på Snapchat.

Diffuse utslipp til fjorden

Diffuse utslipp går direkte til fjorden uten rensing. I en video publisert tidligere vises hvordan utslipp sendes direkte til fjorden ved regnvær. Også utslipp ved lasting vises: