Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger. Restavfall av farlig avfall slippes ut i fjorden Bedriften Real Alloy UK smelter aluminiumsskrap. I smelteprosessen oppstår det et restavfall som kalles saltslagg. Dette saltslagget … Fortsett å lese Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall