Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

Utdrag fra informasjon gitt til myndighetene i Wales om saltslagget som fraktes til Raudsand. Avfallet består av 40 % avfall som ikke kan resirkuleres. Avfallet som ikke kan resirkuleres deponeres i fjorden.

Restavfall av farlig avfall slippes ut i fjorden

Bedriften Real Alloy UK smelter aluminiumsskrap. I smelteprosessen oppstår det et restavfall som kalles saltslagg. Dette saltslagget mottar bedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. På Raudsand knuses og vaskes saltslagget før store mengder restavfall slippes ut i fjorden. De store utslippene av avfallsrester til nordmørsfjorden er godkjent av Miljødirektoratet.

Hver måned deponeres det 1 000 tonn med rester etter farlig avfall i fjorden bare fra bedriften i Wales. Dette tilsvarer 45 000 kg hver arbeidsdag. Verdiene kommer frem i dokument sendt til myndighetene i Wales i eksporttillatelsen. Miljødirektoratet har signert opplysningene.

Natural Resources Wales

Logo til ansvarlig myndighet i Wales.

Natural Resources Wales gir tillatelse til Real Alloy UK for eksport av det farlige avfallet til Raudsand i Norge. De walisiske myndighetene krever en finansiell garanti på hver skipslast. Den finansielle garantien er på ca 6 millioner norske kroner. Den finansielle garantien er utstedt av Barclays Bank i Birmingham. Kostnaden for å utstede den finansielle garantien er på 32 000 norske kroner.

Finansiell garanti på500 000 £ / ca 6 000 000 NOK

Miljødirektoratet bekrefter

Miljødirektoratet og National Resources Wales bekrefter opplysningene i forbindelse med eksport og import av farlig avfall. Miljødirektoratet bekrefter dokumentet med opplysninger om 60 % gjenvinning og 40 % utslipp (discharge) til fjorden.

Opplysningene er bekreftet av Miljødirektoratet (Norwegian Environment Agency) og National Resources Wales. Anonymisert av Nei til Giftdeponi

Tidligere artikler: